Felles fremtid for DFEF og Pinsen?

I flere år har det vært ført samtaler med mål om at vår bevegelse, De Frie Evangeliske Forsamlinger skal nærme seg Pinsebevegelsen.

Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (18.11.2016)

Ved en tilnærming har flere tema vært oppe som kan virke positivt. I så fall får vi et større felles predikantkollegium våre menigheter kan dra nytte av, Pinsemenighetenes ytremisjon, PYM, har en større administrasjon som nok DFEFs misjonskontor kan trekke veksler på. Flere andre synergier har også vært nevnt.

Samtaler har vært ført mellom Misjons- og hjemmeutvalget i DFEF og Pinsebevegelsens Lederråd i noen tid. Man tok opprinnelig sikte på å få en avklaring til Lederkonferansen i høst. Det skjedde ikke.

– Er det snakk om at DFEF skal innlemmes i Pinsebevegelsen? Vi spør leder av Misjons- og hjemmeutvalget, Haldor Aasebø.

– Jeg vil bare vise til pressemeldingen og ønsker ikke å kommentere innholdet i den ytterligere. Pressemeldingen sier bare at samtalene mellom Pinsebevegelsen og De Frie Evangeliske Forsamlinger skal fortsette.

– Pressemeldingen sier at man vil satse på en «felles fremtid»?

– Ja, men den sier ikke hva innholdet i den felles fremtiden skal være. Det innholdet skal vi utvikle sammen med de tilhørige i DFEF.

– Det henvises til «nødvendige prosesser». Hva innebærer det?

– Hittil har samtalene foregått mellom lederne i Pinsebevegelsen og De Frie Evangeliske Forsamlinger. Nå ønsker vi hver for oss å snakke med grasrota i bevegelsene. Sammen skal vi finne ut hva innholdet i denne prosessen skal være.

– Jeg vil anta at enkelte frykter at ting blir bestemt på topplan og et uønsket resultat tredd over hodene på dem. Er det en begrunnet frykt?

– Da skjønner de ikke hva en prosess er. Ingenting blir tredd over hodene på noen. Vi skal gå i lag og finne ut hva innholdet i vår fremtid skal være. Derfor kan jeg heller ikke si noe om hva innholdet blir, det skal vi finne ut sammen, avslutter Haldor Aasebø.

 

Pressemelding

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge ved Misjons- og Hjemmeutvalget og Pinsebevegelsen i Norge ved Lederrådet har vært samlet for samtaler om hvilken synergi vi i fellesskap kan oppnå.

Vi vil anerkjenne at vi har en hundreårig historie, der vi har gått side om side som to parallelle bevegelser både nasjonalt og internasjonalt. Vi har så sammenfallende tro, interesser og målsettinger at vi oppfatter tiden moden for å sette mål om å arbeide mot en felles fremtid.

Vi starter de nødvendige prosesser i begge de eksisterende strukturer.

Haldor Aasebø, De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Sigmund T. Kristoffersen, Pinsebevegelsen i Norge

 Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif