Solstrand i våre hjerter

Torhild og Sigmund Vea har tjent Gud gjennom hele voksenlivet, mest på Betel, Svennevig, og på Solstrand. På Solstrand var de aktive siden Solstrand ble DFEFs leirsted i 1963. 

Oppdatert: (07.11.2016)

Tekst og foto: Kjell Ohldieck

Torhild kommer fra Svennevig, hun vokste opp på Betel under Gustav Svennevigs ledelse. – Gustav var flink til å slippe barn og ungdom til i menigheten. Helt fra jeg var åtte år har jeg vært med i musikken, og allerede i 1957 startet vi junior på Betel. Fremdeles er jeg med på junioren, forteller Torhild, den trofaste.

Prisbelønnet

Lindesnes kommune og bygda Svennevik har vist at de setter pris på Torhilds innsats. I år 2000 fikk hun kommunens kulturpris for sin innsats for barn og ungdom. I 2013 fikk hun Lions Menneskeverdspris for samlinger med middag for eldre, og for at hun driver barnekoret Miniklang.

Fra Karmøy

Sigmund kommer fra Vedavågen på Karmøy. Hans far Sigurd var forkynner i DFEF gjennom 45 år, og han var en av grunnleggerne av menigheten Klippen på Vea. Sigmund ble frelst som 15 åring, og han ble snart aktiv i menigheten bl.a. som søndagsskolelærer. 21 år gammel fikk han anbefaling som forkynner og begynte å reise i våre menigheter.

 

Leirlivets gleder

Torhild og Sigmund fant hverandre på ungdomsleir på Tømmerstø i Randesund. I 1963 ble de gift, og samme året var de på første leir på Solstrand. Etter det har de fulgt Solstrand og Solstrand har fulgt dem.

– Det har vært en enorm utvikling på stedet, sier Sigmund, og begynner å fortelle om sitt store engasjement for Solstrand. – Vi hadde juniorer med oss på den første juniorleieren som ble arrangert på Solstrand, deretter ble det fem år som leirleder, så fem år som bibellærer på juniorleir. Etter hvert ble det 15 år som sekretær for styret, og så åtte år som bestyrerpar, forteller mr. Solstrand personlig.

– Vi hadde noen flotte, velsignede, men også svært arbeidskrevende år på Solstrand. Det var mange turister, og mye folk på leirene. Spesielt husker jeg ungdomsleirene på 90-tallet, med Tore Stray og Finn Arne Lauvås i spissen. Det kunne være over 200 ungdommer på leirene og Gud gjorde store ting i og med de unge, forteller en entusiastisk Sigmund Vea.

I 1982 startet Torhild og Sigmund pensjonistleir, det som nå heter 60 pluss. Den leiren var de ansvarlige for i mange år, og fremdeles er de aktivt med. De siste årene har de ikke hatt noe formelt ansvar for leiren, men også i år var de begge i full aktivitet, Sigmund som leder på bibeltimene og Torhild i sang og musikk, og som en viktig miljøfaktor. Torhild skaper alltid en hjemmekoselig atmosfære med kaffe og kaker.

Sammen i tjenesten

– Vi har vært så avhengige av hverandre, forteller de. – Har den ene vært motløs har den andre vært på høyden og motsatt. Vi har også hatt en god arbeidsfordeling oss imellom, vi har utfylt hverandre. Også barna våre har vært flinke til å være med å støtte opp om arbeidet. Det er vi svært takknemlige for, sier Torhild og Sigmund.

– Det har vært meningsfullt å jobbe på Solstrand. Vi har sett det som vårt kall og vår tjeneste. Solstrand har vært en redningsstasjon for mange. I dag ser vi at voksne folk kommer tilbake og vitner om at de ble frelst på Solstrand som junior eller ungdom, forteller de to trofaste Herrens tjenere.

Menighetsarbeidere

I tillegg til livet og tjenesten på Solstrand har de også begge vært aktive i menigheten Betel på Svennevik i mange år. Sigmund som eldstebror, og Torhild som en medspiller i det meste som skjer i menigheten. – Også de årene vi bodde på Solstrand, dro vi alltid hjem til søndagsmøtene, forteller de.

Dette er vårt liv

– Dette, Solstrand og menigheten, har vært vårt livskall og vår livsstil, og vi kommer til å holde på så lenge vi lever. Vi har gjort, og gjør fortsatt vår tjeneste for Herren og for våre medmennesker, sier de begge to. Torhild driver fremdeles med junior og barnekor, trofaste er de på møtene begge to, og i tillegg er de mye på eldresenteret på formiddagen.

– Gud har vært så trofast og han har velsignet oss rikelig. Vi ville ikke hatt noe annet liv, avslutter Torhild og Sigmund Vea, fra sofakroken i ei hytte på Solstrand.Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif