Påskelammet er slaktet

Når lammet så tidlig ble valgt som offerdyr, må det ha sin spesielle årsak. 

Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (26.3.2016)Av Alf Thorstensen

Se der Guds lam som bærer verdens synd. Joh 1,29.

Lammet er like gammelt som historien selv. Vi må regne med at fåret i likhet med andre dyr, ble skapt i livets morgen, og at Adam satte navn på dette så vel som de andre dyr. Når lammet så tidlig ble valgt som offerdyr, må det ha sin spesielle årsak. Abels valg ble fulgt av de hellige ned gjennom tidene. Og da Israels folk skulle frigjøres fra Egypt, kom årsaken – eller skal vi si meningen – klarere frem. Herren selv valgte lammet som symbol og frelsesmiddel. Vi som lever i dag forstår hva påskelammet var et bilde på. Men for Israel var dette uklart.

Feiringen av påske i forbindelse med påskelammet, var for dem en minnelse om utgangen av Egypt, og en forsoningsfest, men heller ikke noe mer.

Det var døperen Johannes som pekte på Jesus og sa: «Se der Guds lam som bærer verdens synd».

Jødene ventet nok på Messias, men ikke som lammet som skulle bære verdens synd. De så i Messias en sønn av Davids hus som skulle opprette riket for Israel, fri dem fra romernes herredømme og gi dem friheten tilbake. Også disiplene var bundet av dette feilsyn: «Vi håpet at han var den som skulle forløse Israel» (Luk 24,21), sier de bedrøvede Emmaus-vandrerne. Og like før Jesus skulle skilles fra dem, reiste disiplene dette spørsmål: «Herre, gjenreiser du på den tid riket for Israel?» (Apg 1,6).

Se et øyeblikk på Jesus som lammet. Et lam er ikke utrustet for å hjelpe seg selv. Det er en enkel og hjelpeløs skapning. Jesus hadde den største makt i ryggen, men gjorde seg ikke nytte av den. Han ble som det enkle, forsvarsløse lam. Jesus tidde – som en sau som blir klippet. Han var villig til å få klippet av sine rettigheter, sitt rykte og enhver menneskelig frihet, akkurat som et lam blir klippet. Jesus ytte ikke motstand.

Stille, uten høye rop og klage bar han verdens synd, førte det opp på korset og lot seg nagle fast der. Slik ble menneskehetens største seier vunnet. I stillhet og smerte, av et menneske som offerlam på korset.Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif