Urettferdig fordeling

Med en formue på over to billioner US$ har verdens 62 rikeste milliardærer like mye penger som 3,6 milliarder av den fattigste halvparten av verdens befolkning. Verdiene på jorden er ikke rettferdig fordelt.

Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (23.2.2016)


I en turistbuss er det god plass til mennesker med like store verdier som halve jordens befolkning.

Dersom vi stiller opp hele verdens befolkning på syv milliarder mennesker på rekke og rad med de fattigste til venstre og de rikeste til høyre. På midten trekker vi en strek. Tre og en halv milliarder av de fattigste menneskene står på venstre side. Hvis vi begynner å telle fra høyre, de rikeste, og nedover, hvor langt kommer man før deres rikdom matcher halve jordens fattige?

Det er et tankekors at det kun trengs 62 av verdens rikeste mennesker for å balansere verdiene til halve verdens befolkning. For ett år siden måtte det 85 rikinger til, i 2010 hele 388 milliardærer for å tangere eiendelene til halve jordens befolkning. Tallene forteller at de rikere blir rikere, de fattige følger ikke etter.

 De nye tallene kommer fram i en rapport fra den britiske veldedige organisasjonen Oxfam. Paraplyorganisasjonen Oxfam består av en rekke veldedige organisasjoner som arbeider for større likhet, rettferdighet og fattigdomsbekjempelse i verden. Rapporten ble publisert i forkant av det årlige World Economic Forum (WEF) i Davos, Sveits i januar. Forumet samler mektige menn og kvinner fra hele verden.

Rapporten viser også at den rikeste prosenten av verdens befolkning eier mer enn resten av verdens befolkning til sammen. Altså, én prosent eier mer enn 99 prosent. Finnes det noen logikk eller rettferdighet i dette? 310 000 nordmenn er rike nok til å tilhøre verdens rikeste prosent.

Rikdommen til de rikeste består ikke først og fremst av penger, smykker, luksusboliger og lystyachter. De har aksjer i de største bankene, forsikringsselskaper og fondsforvaltning. De eier industribedrifter, oljeselskaper, flyselskaper, medieselskaper og matvarebedrifter. Fra 2010 til 2014 økte deres rikdom med omtrent 50 prosent. Dermed øker også den økonomiske makten. Med økonomisk makt følger politisk makt.

Veldedighetsorganisasjonen Oxfam ber nå om hastetiltak for å snu den økonomiske skjevfordelingen i verden. Verdensledernes bekymring for den økende ulikheten har så langt ikke ført til konkrete tiltak for å sikre at de som er på bunnen får sin rettmessige del av den økonomiske veksten.

– Vi har ikke råd til å fortsette med å gi de rikeste en stadig større del av kaka, i en verden hvor én av ni personer går sultne til sengs hver kveld, sier Mark Goldring, konsernsjef i Oxfam.

Veldedighetsorganisasjonen anslår at superrike personer har gjemt unna 67 billioner kroner i ulike skatteparadis.
– Det er ikke godt nok for de rikeste å late som om deres rikdom også kommer resten av verden til gode, når fakta viser at den eksplosive veksten i deres rikdom har kommet på bekostning av de fattigste, sier Goldring.

Vi lever i et av verdens rikeste land. I hvilken grad har hver og en av oss ansvar for å hjelpe de som daglig lider under mangel på mat, rent vann, varme klær og et sted å bo? Det er i hvert fall dypt urettferdig at verdiene til halve jordens befolkning kan oppveies av et så lite antall rikinger at de får god plass i en turistbuss.

OSPrint artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif