Julehilsen fra redaktøren

Hva ser du i Jesus?

De vise fra Østen reiste langt og trodde de skulle besøke et barn i slottet. Stjernen ledet dem til fattige kår i Betlehem. Hva så de da de møtte den fattige familien?

Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (21.12.2015)


Jesus ble født i fattigdom. Likevel var han en mektig hersker.

Hver gang jeg leser juleevangeliet blir jeg imponert over De vise menn. Deres visdom var så stor at de av stjernene på himmelen fant ut at en betydningsfull konge var født i Jødeland. Det er beundringsverdig nok. Mennene reiste fluksens til slottet i Israel og spurte etter den nyfødte kongssønnen. De var forberedt på å møte et barn i en vugge av sedertre med silkedyne. Men stjernen viste dem vei til et fattigkvarter i Betlehem og et barn på høy og strå i en krybbe.

Var det dette usle de hadde reist så langt for å se? Men De vise menn foraktet ikke fattigdommen. De ga den arme familien gaver en kongssønn verdig. Det er virkelig imponerende. De forstod at selv om dette barnet var født i fattigdom ville det få en umåtelig stor betydning når det vokste opp.

Hva ser du i Jesus?

Herodes så tydeligvis et barn som kunne true hans kongemakt. Så skremt ble han, at han like godt tok av dage alle guttebarn i området.

Jesus var ikke et vanlig barn. Ingen enkeltperson har hatt så stor betydning for menneskeheten som denne lille gutten. Intet har hatt så stor innflytelse på samfunnsutviklingen som budskapet han forkynte som voksen. Og vi som tror på ham som Guds sønn, kan leve i trygg forvissning om at vår synd er sonet, veien til himmelen er ryddet og åpen.

Hva ser du i Jesus?

Det lille barnet, ungdommen og den voksne Jesus hadde svært ulik innvirkning på mennesker han møtte.

Gamle Simeon traff det unge paret med en måned gammel baby i Jerusalems tempel. Han takket Gud og utbrøt: – Jeg har sett din frelse. Simeon så ikke bare det hjelpeløse barnet. Han så en mektig frelser.

12 år gammel forbløffet unggutten de skriftlærde i templet med sin kunnskap. De så en forstandig ung gutt med gode svar på de voksnes spørsmål.

Hva ser du i Jesus?

Jesus vokste opp i Nasaret og gikk sannsynligvis i tømmerlære hos sin far. 30 år gammel brøt han over tvert og begynte å reise fra sted til sted som forkynner.

– Følg meg, sa han og kalte sine disipler én for én. – Kan det komme noe godt fra Nasaret? fleipet én av dem, Natanael. Han hadde ikke vært sammen med Jesus i mer enn et par minutter før han innså: – Rabbi, du er Guds sønn og Israels konge.

Hva ser du i Jesus?

For de fleste fariseere var Jesus en irriterende oppvigler med gode argumenter for å kullkaste deres fastspikrede lovverk.

Kvinnen ved Sykars brønn så visst først på Jesus som en som ville legge an på henne. Siden oppgraderte hun ham til herre, deretter profet og endelig Messias. Paulus gjennomgikk også en dramatisk endring i sitt syn på Frelseren. Fra å torturere og fengsle de som trodde på ham, ble Paulus en ivrig forsvarer av evangeliet.

Opp gjennom historien har leg og lærd, geistlig og menigmann hatt ulikt syn på hvem Jesus er. Typisk er at Jesus – hvor han kommer – berører mennesker. Noen protesterer og blir sinte, andre tar imot budskapet i ydmykhet.

Hvem er Jesus for deg, hva ser du i ham?

Vi feirer jul for å minnes at Jesus kom til jord som et lite barn. Én ting er sikkert. Han er ikke et barn nå lenger. Han er en voksen mann med et sterkt budskap – et budskap som berører og skaper skiller. Han vil gjerne samle alle under sin trygge beskyttelse. For han er Legen, Trøsteren og Frelseren.

Er det slik du ser Jesus?

 Ha en velsignet julefeiring!

 Oddwin Solvoll

 Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif