Gud signe vårt dyre fedreland

Parallelt med at Norge de siste 40 årene har blitt et flerkulturelt samfunn med innvandrere fra hele verden, har det også vokst frem en annen «subkultur» som setter agendaen for samfunnspåvirkning, Humanetiske forbund.Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (19.11.2015)Norge opplever den største innvandringen av asylsøkere vi noensinne har stått overfor. De fleste av disse flykter fra krig og ekstremisme i sine hjemland og ser ikke noen annen utvei enn å forlate sine hjem og sine kjære for å søke trygghet i Europa. De fleste personer som nå kommer til Norge er muslimer og med seg i bagasjen bærer de sine muslimske tradisjoner og levesett. Samtidig er det nettopp Islam, utøvd i sin verste form, de samme menneskene flykter fra.

For mange nordmenn fremstår den store innvandringen av mennesker fra Islamske områder som en trussel mot vår kristne arv og tradisjon. Vil Norge i fremtiden beholde sin kristne identitet, eller kan vi oppleve at Islam blir en dominerende makt også i Norge? Kan vi i fremtiden oppleve at områder i Norge blir styrt av sharialover? Dette er spørsmål som den ytre høyresiden i norsk samfunn og politikk stiller, for å bygge opp om fremmedfrykt og krav om sterk regulering av innvandring.

Parallelt med at Norge de siste 40 årene har blitt et flerkulturelt samfunn med innvandrere fra hele verden, har det også vokst frem en annen «subkultur» som setter agendaen for samfunnspåvirkning, Humanetiske forbund. Fra å være en interesse organisasjon for de spesielt interesserte har forbundet økt til å bli en maktfaktor i samfunnet. Ikke først og fremst på grunn av deres store medlemsmasse de teller kun 85.000 medlemmer, men på grunn av deres progressivitet og aktive påvirkning.  Gjennom lobbyisme og aktiv deltagelse i samfunnsdebatten har de fremmet tanker og holdninger som står i kontrast til den dogme og de idealer som Norge har vært tuftet på de siste tusen år. Ikke ved å innføre noe nytt, ikke ved å målbære en fremmed religion eller etikk, men ved å fjerne den kristenarv og identitet.

Det er ikke muslimene som hver jul roper om å fjerne julegudstjenester for skoleelever. Det er heller ikke muslimene som aktivt jobber for å fjerne kristendommen i skolefaget KRLE. Ei heller er det muslimene som roper om livssynsåpne sermonirom til begravelser, eller aktivt jobber for å fjerne statskirkeordningen. Ei heller var det de Islamske ledere som jobbet for å fjerne kristendommen fra Grunnloven. Alt dette er det Humanetisk forbund som kjemper for.

De fleste muslimer som kommer til Norge ønsker å innordne seg det norske samfunnet og de norske idealer, det er jo tross alt dette de søker når de kommer til Norge. De fleste muslimer flykter ikke bare fra krig, men også fra religiøs ekstremisme innenfor Islam. I likhet med mange nordmenn som kaller seg kristne, ut fra en kulturell tradisjon, er det mange muslimer som også er kulturelle muslimer. De feirer nok ramadan, slik hele Norge feirer jul, men ikke for noe annen grunn at de ønsker å holde på tradisjonen. Kanskje går de til fredagsbønn en gang i blant, men mest for å være en del av miljøet og ivareta de sosiale relasjoner, slik kristen også har sitt nettverk innenfor menigheten.

Det som ofte skjer når muslimer kommer til Norge er en av to ting: Enten blir de påvirket av den vestlige verden sine holdninger og livsstil og blir sekulariserte, eller de kommer under påvirkning av sterke muslimske leder i moskeen, og blir «mer muslimske» enn muslimer i arabiske land. Da først kan det bli farlig.

Hvordan kan vi som nasjon møte den store utfordringen vi står overfor? Ved å bli mer sekulariserte? Ved å fjerne den kristen arv og tradisjon? Ved å la Humanetisk forbund fortsette å sette agendaen? Tvert imot.

Norge trenger å bygge opp igjen de «revne murene», og løfte opp den kristne arv som gjennom årtusen har velsignet Norge og gjort Norge til den velferdsstat vi er i dag. Det er tross alt kirken, med Bibelen i hånd, som har bygd opp alt det som vi i dag tar som en selvfølge: Skoler og læringsinstitusjoner, sykehus og eldreinstitusjoner, barnehjem og andre sosiale tiltak. Ja endog mange av de store industrier og bedrifter i Norge er etablert av kristne personer som forvaltet den kristne humanistiske arven. Ved å bygge Norge på de kristne verdier og med en kristen identitet, vil vi demme opp for fremmed påvirkning, og bevare den velferdsstat som vi er, og som lidende fra krigsrammede land søker til. Ved at Kirken reiser seg og norsk kristenhet utøver en ekte og sterk tro vil de også kjenne varmen og kjærligheten som Gud, gjennom Kirken som Hans legeme, gir og på den måte få kjenne Han som er veien, sannheten og livet. Det er på tide at Guds folk reiser seg og mobiliserer til gjenreisning av Kirken som er Hans legeme, fylt av Han som fyller alt i alle.  Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif