Tid for handling!

Flyktningene som strømmer inn i Norge, gjør det vi alle ville ha gjort i en kritisk livssituasjon. Hvordan skal vi møte denne utfordringen?

Oppdatert: (10.11.2015)Bilder av mennesker i den dypeste nød gjør et dypt inntrykk. Alle de som dør på veien fyller våre hjerter med sorg. De som skor seg på andre menneskers desperasjon og setter deres liv i fare på dødsfarlige båter i Middelhavet, fyller oss med sinne. Flyktningene som strømmer inn i Norge, gjør det vi alle ville ha gjort i en kritisk livssituasjon. Hvordan skal vi møte denne utfordringen?

Vår oppgave som kirker i møte med lidelse og nød er å elske vår neste som oss selv. Som kirker er vi betrodd evangeliet om Guds nåde og kjærlighet. Da kan vi ikke være innadvendte og ha nok med seg selv. Flyktningstrømmen som kommer vår vei representerer en unik mulighet til å bety noe for mennesker som har lite eller ingenting med seg på reisen til et nytt liv i en verden de ikke kjenner. I overskuelig fremtid vil det være utfordrende å hjelpe disse menneskene i landene de kommer fra. Men, vi kan hjelpe dem som kommer kommer og flytter inn i våre nabolag. Flyktningenes nasjonalitet eller religion er irrelevant for kjærligheten.

Vi tar avstand fra ikke-bibelske holdninger som inkluderer avvisning av fremmede og som gjør skadelige skillelinjer dypere og begrenser medfølelse og nødhjelp i forhold til migranter.

Vi vil oppmuntre våre menigheter til være blant de første til å spille på lag med offentlige myndigheter og andre aktører for å til å ta imot og hjelpe de mange flyktningene som kommer til Norge i disse dager. I møte med flykningene kan vi engasjere oss både som enkeltmennesker og som kirker. Vi kan gjøre ting alene eller koble oss på andre lokale initiativ. Enhver flyktning er et menneske skapt og elsket av Gud, og alle mennesker fortjener vår ydmykhet, respekt og vennskap. Det er tid for å handle!

 

Sigmund Kristoffersen, Leder for Pinsebevegelsens lederråd 

Terje Aadne, Generalsekretær, Det Norske Baptistsamfunn 

Bjørn S. Olsen, Misjons- og hjemmesekretær, De Frie Evangeliske Forsamlinger 

Øyvind Haraldseid, Generalsekretær, Misjonsforbundet

 Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif