Misjonæren med de gode historiene

Torleif Sørlie er DFEF-misjonær og har hatt ansvar for 6.000 misjonærer i Operasjon Mobilisering. Der opplever og hører han mange gode historier – som han formidler videre i «Torleifs hjørne».


Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (03.10.2015)


I sitt misjonsarbeid får Torleif Sørlie kontakt med mennesker over hele verden. Hver måned formidler han en god historie på nest siste side i Det gode budskap, Torleifs hjørne.

Torleif Sørlie har arbeidet for misjons- organisasjonen Operasjon Mobilisering, OM, i mange år. Han er opprinnelig fra Trysil og trådte sine barnesko i pinsemenigheten der.

– Første gang jeg reiste ut var i 1976 med skipet Logos. Det var en interessant reise rundt hele Afrika. Der ble misjonsgløden tent. Siden reiste jeg ut i flere perioder med ulike oppgaver, forteller han til Det gode budskap.

Ble frivenn

Tilbake i Norge etablerte Torleif seg i Askim og gikk inn i De frie evangeliske forsamlinger der. I dag regnes Torleif som en av de fries misjonærer og arbeider som personalansvarlig for OMs stab på ca. 6.000 misjonærer rundt hele jorden. Selv bor han i Carlisle, utenfor London.

– Ja, tittelen heter personalansvarlig, men det er begrenset hvor mye ansvar som ligger på meg. Jeg bidrar vel helst med råd og veiledning, sier Torleif forsiktig.

Han forklarer hvordan organisasjonen OM er bygd opp, hvor alle land er inndelt i ulike områder. Europa er ett område, Sentral-Asia er ett, Fjerne Østen, Sør- og Nord-Amerika og Afrika er hvert sitt misjonsfelt. For hvert område er det en personalansvarlig. Over der er det en internasjonal personalansvarlig – Torleif Sørlie.

– Min arbeidsdag består i hovedsak av å veilede dem som driver med personalsaker. I den senere tid har det blitt mer arbeid for OMs hovedkontor og for personalet som arbeider der.

Han forteller om et praktisk arbeid med hjelp til dem som trenger visum, hva slags visum, hvor kan de bo etc. Han poengterer også hvordan OMs misjonærer selv må skaffe seg underhold. I tillegg forholder de seg til de ulike lands lover, slik at i for eksempel England, må misjonærene ansettes og få lønnen utbetalt av OM. Men lønnen de får utbetalt, er den lønnen de selv har klart å skaffe til sitt underhold. Det systemet sikrer at de betaler skatt. I andre land er det andre systemer.

Torleif reiser en god del og holder kurs for misjonærer.

Nye arbeidsområder

I det siste har det vært et lederskifte ved OMs hovedkontor. Det medfører en del forandringer, blant annet at hovedkontoret flytter til Singapore. Torleif vil og få nye oppgaver da han blir personalansvarlig for området Europa.

– Min kone Santa og jeg er i en livsfase der ungene er i ferd med å bli voksne og flytter ut. Santa og jeg kunne også tenke oss en forandring, så det passer oss godt å flytte fra England, hvor vi har bodd i en del år nå.

Da dette ble kjent i OM, fikk familien mange tilbud fra OM-enheter som gjerne ville knytte dem til seg.

– Vi har også bedt over dette og sagt: ’Herre overrask oss! Vis oss noe vi ikke selv kunne finne ut.’ En gang vi snakket med lederen for Europa, sa han: ’Hvorfor flytter dere ikke til Montenegro?’ Vi visste knapt hvor dette landet lå. Vi måtte hjem og se på kartet og drøfte saken. ’Ja, hvorfor ikke,’ kom vi til. Nå er vi i byen Bar, sør i Montenegro, mot grensen til Makedonia.

Jobben Torleif skal gjøre for OM innebærer mye reising samt telefonisk og elektronisk kontakt. Han kan derfor bosette seg nesten hvor han vil innen Europa.

– Tanken er også å være tilknyttet et lokalt arbeid. Derfor er Montenegro interessant da OM nylig har startet en menighet i dette området. Etter det jeg har hørt finnes det bare tre menigheter og ca. 150 evangeliske kristne i hele landet. Dette arbeidet ser vi veldig fram til. Det blir spennende og utfordrende å få være med på pionerarbeid og plante menighet i dette lille landet.

Byen Bar ligger ved Adriaterhavet. Det er mye turisme der og befolkningen vil gjerne lære engelsk. For å få kontakt med de lokale har OM startet engelsk-kurs. Det er et prosjekt Santa gjerne vil delta i, å undervise i engelsk. Santa kommer fra Sør-Afrika hvor språket de bruker er engelsk.

Gode historier

I lang tid har Torleif månedlig forsynt Det gode budskap med gode misjonshistorier. På nest siste side i dette bladet finner du Sørlies utmerkete beretninger i «Torleifs hjørne».

– Noe av dette er selvopplevd. Andre ganger er det hendelser jeg har hørt fra andre misjonærer. Jeg må tenke meg godt om før jeg skriver om disse tingene. Mange av historiene kommer fra områder hvor myndighetene ikke tillater misjon eller evangelisering. Navn må av og til skrives om og byer ikke stedfestes for nøye. Dette for ikke å utlevere de historien handler om eller OM-arbeiderne som har opplevd dette. Men ja, det skjer mye fantastisk i OM.

Torleif forteller at han gjennom arbeidet på det internasjonale kontoret får kontakt med mennesker over hele verden. Der mottar han rapporter og tilbakemeldinger om ting som skjer rundt om.

– Det er et interessant arbeid. Du har kontakt med hele verden. Jeg reiser mye, treffer mange mennesker og opplever også på nært hold at det evangeliserende misjonsarbeidet forvandler mennesker. Slike historier bringer jeg gjerne videre, avslutter OM-misjonær Torleif Sørlie.

 Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif