Angående salg av eiendommen Solvoll i Re kommune

Styret for Stiftelsen Smyrna Bibel institutt har sendt ut følgende pressemelding i forbindelse med salget av eiendommen Solvoll. 

Oppdatert: (31.8.2015)Eiendommen som i mange år har huset bibelskolen til DFEF, bedre kjent som Smyrna Bibelinstitutt, ble i vår lagt ut for salg i forbindelse med at skoledriften restruktureres og flyttes til Drammen.

Flere bud ble mottatt, og det ble inngått kjøpekontrakt om at eiendommen skulle overtas tidlig i august. Kjøpesummen for eiendommen er dessverre ikke mottatt, og da man heller ikke har mottatt noen formell garanti for et snarlig oppgjør, har styret for Stiftelsen Smyrna Bibelinstitutt besluttet å heve kjøpet og iverksette salg av eiendommen på nytt.

Eiendomsmegler vil derfor umiddelbart iverksette de tiltak som er kontraktsfestet i forbindelse med misligholdet. Eiendommen vil igjen bli lagt ut for salg i det åpne markedet.

Styret beklager at situasjonen er blitt slik, med de utgifter, ulemper og merarbeid dette nå påfører Stiftelsen SBI og andre berørte, men når betalingsfristen nå er betydelig overskredet, finner ikke styret det forsvarlig å vente lenger på et usikkert oppgjør.

For Stiftelsen Smyrna Bibelinstitutt

Drammen 31.august 2015

Bjørn Tangen                                         Kjell Ohldieck                                                                           Styreleder Daglig lederPrint artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif