De nasjonale arrangørene besøker Norge

Fredskonferanser i Ukraina fortsetter

– Vi er glade for at vårt fredsarbeid i Ukraina blir lagt merke til og får økonomisk støtte, sier koordinator i Norge, Helge Nupen.


Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (20.8.2015)


Helge Nupen er norsk koordinator for fredskonferansene i Ukraina

– Det er en stor oppmuntring å være med på et arbeid som du ser lykkes, både på feltet i Ukraina – tilbakemeldingene derfra tyder på at vi er med på noe verdifullt – og at det får anerkjennelse i Norge ved at myndighetene legger merke til arbeidet og bruker penger på det, sier Helge Nupen, norsk koordinator for DFEFs fredskonferanser i Ukraina.

 

Avslag ble til innvilgelse

Etter tre vellykkede fredskonferanser i Ukraina med ungdom fra Øst- og Vest-Ukraina, søkte Helge Nupen Utenriksdepartementet (UD) om midler til å arrangere flere. På grunn av stor søknadsmengde ville ikke UD rekke å behandle denne, men oppfordret Nupen å søke ambassaden i Kiev direkte. Der fikk han raskt positivt svar og 489 000 kroner til formålet. Den fjerde fredskonferansen med 240 ungdommer ble arrangert i mai i år.

Da søknaden ble behandlet i UD fikk Nupen muntlig beskjed at et skriftlig avslag ville komme. Det var ikke nok midler. To dager senere fikk han ny beskjed: Søknaden var innvilget med 1 750 000 kroner.

– Vi kastet oss rundt og satt i gang med forberedelser, forteller Helge Nupen.

Han reiser torsdag 21. august til Ukraina for å delta i en barneleir med fred som tema. De 130 deltakerne i alder syv til 13 år vil komme i grupper fra hele landet, også fra Øst, til byen Polyana i Vest-Ukraina sammen med voksne foresatte. Mange av disse barna har mistet noen av sine nære i krigen. På leiren vil man leke fredsleker og blant annet holde et «presidentvalg» på demokratisk vis.

Ungdomskonferanser
I oktober blir det en ungdomskonferanse, planlagt i Odessa ved Svartehavet og en i Kiev første uken i desember. I denne siste blir deltakere fra fjorårets konferanser invitert.

– Dette er vi spente på da vi vil få tilbakemelding på hvilken nytte deltakerne hadde av forrige konferanse, sier Helge Nupen.

En mindre del av budsjettet vil gå til å ta med norske ungdommer til konferansene i Ukraina. Dette for å knytte bånd mellom unge fra ulike land og kulturer, orienterer Nupen.

Den tredje posten på budsjettet vil brukes til å invitere den ukrainske frivillige staben til Norge. De vil blant annet få omvisning på Nobels Fredssenter, delta i seminar på Modum Bad om traumer, og seminar i Institutt for sjelesorg om å takle krevende situasjoner med barn og unge.

– Vi tror det vil bli matnyttig for deltakerne og de vil få se litt av norske fjell og fjorder på reisen fra Oslo til Hardanger og Karmøy, samt turer i fjellet med teambuilding, nevner Helge Nupen. Han er glad for å kunne ta del i et prosjekt som har stor innvirkning på enkeltmennesker i et land som sliter med krig.Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif