Olje fra Sareptas krukke

Viktig med et solid selvbilde

Hvilket bilde har du av deg selv, hva du mestrer eller hvordan du er likt i din omgangskrets? Et godt selvbilde skapes i ung alder og er viktig for hvordan man ter seg senere i livet. Selvbildet påvirkes av personer du omgir deg med, særlig de som står deg nær.

Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (21.1.2015)


Et godt selvbilde er et solid feste i livet. Det gir trygghet.

Gud kjenner til hva som bor i deg. Han har selv skapt deg og vet at du er unik og forstår hvilke egenskaper og begrensninger du har.

Kanskje er Saul et godt eksempel på hvilken innstilling mange av oss har til oss selv. Saul hadde ingen høye tanker om seg selv. Han så seg som en ubetydelig smågutt fra den minste stammen og den minst betydelige slekten i Israel (1 Sam 9,21). Hadde han vært «hakkekylling» for sin far, mor og storesøsken? Det kan gi store og langvarige skader å gnåle på et barn. Barnet er i ferd med å danne sitt selvbilde og trenger å høre at det er flink, elsket og verdifullt, også når det iblant feiler. Men Gud så at det bodde mye godt i ydmyke Saul og valgte ham, fremfor alle andre israelitter, til konge for landet.

Det begynte meget godt. Saul overså de som bagatelliserte ham og undret seg høylydt over hva godt denne gutten kunne gjøre for landet. Da Saul hadde oppnådd sin første store seier som konge ville hans tilhengere ta hevn over spotterne. Men Saul viste storsinn da han sa: «På denne dagen skal ingen drepes, for i dag har Herren gitt Israel seier.» (1 Sam 11,13.)

Dessverre var det ikke storsinn som preget Sauls kongsgjerning. Han fikk aldri bukt med sitt dårlige selvbilde og sin utrygghet. Og når du er usikker på deg selv kan det fort skje at du tar mot til deg og gjør ting du ikke burde. Det ble Sauls skjebne. Han våget seg til å bære fram brennoffer, noe som strengt var forbeholdt innviede prester. Han gjorde uforstandige valg i krig, da han ba folket ikke ta til seg føde og han sparte og tok vare på det beste og nest beste av det Gud hadde bannlyst. Han skrøt til profeten Samuel og sa han hadde holdt seg til det Gud hadde sagt. «Slutt!» avbrøt profeten og forkynte ham Guds ord: «Selv om du er liten i egne øyne, er du likevel høvding for Israels stammer.» (1 Sam 15,17.)

Dessverre klamret Saul seg til sitt dårlige selvbilde. Han kastet spyd etter unggutten David, Herrens utvalgte. Hvor mange fedre, mødre – kjødelige og åndelige – hvor mange menighetsledere har ikke «kastet spyd», skarpe, sviende piler i form av ord, etter mennesker de var satt til å veilede. Mennesker Gud har utvalgt til å gjøre et arbeid for seg og utrustet dem, kanskje med en annen musikkstil, en annen klesdrakt, hårfrisyre eller egenskaper som er nødvendige for å få kontakt i det miljøet vedkommende skal virke. I stedet har de møtt spott og motstand blant sine egne, fra noen som har tatt mot til seg. Men det er Den hellige ånd som skal overbevise om synd, når det er aktuelt.

Hvordan er ditt eget selvbilde? Bli klar over hvilken rolle du har – og ikle deg en fars- og morsrolle som løfter andre opp og styrker deres selvbilde. Det har konsekvenser for framtiden.

Oddwin Solvoll

 Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif