Ny struktur for stevner og konferanser i 2015

Som en konsekvens av et av årets landsmøtevedtak blir det helt ny struktur for DFEF sine nasjonale stevner og konferanser fra og med 2015.

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (30.11.2014)Landsmøtevedtaket lød:

Forslag:

  1. Landsmøtet vedtar å flytte Landsmøtet fra Sommerstevnet til samme tidspunkt som FLK. MHU får fullmakt til å finne tidspunkt for avvikling av konferanse/Landsmøtet og til å finne praktiske løsninger på gjennomføringen.
  2. Første sammenslåtte konferanse/Landsmøte blir avviklet i 2015.
  3. MHU inviterer BUR til samtaler for å finne løsninger på å innlemme BUAK i samme konferanse.Det er avgjørende viktig at Barne- og Ungdomsarbeidet blir en likeverdig aktør i dette samarbeide

De konkrete resultat av dette vedtaket medfører følgende:

Sommerstevnet 8.-12. Juli

Sommerstevnet blir avhold som et rent stevne for alle generasjoner. Sommerstevnet blir avholdt på Solstrand camping fra 8.-12. juli. En egen komité jobber med å sette sammen programmet for stevnet, som legges opp over samme lest som årets stevne. I 2015 vil det legges enda mer innsats på å binde alle generasjoner sammen gjennom ulike møtepunkt gjennom dagen. 

Landsmøtet

Landsmøtet flyttes til høsten og arrangeres i forkant av Lederkonferansen´15. Det vil ikke bli noen andre endringer på gjennomføringen av landsmøtet, annet en at hele landsmøtet vil avvikles på en dag. Samme representasjonsordning med delegater gjelder som tidligere. Landsmøtedokument vil sendes ut til alle menigheter i god tid før sommerferien.

Lederkonferansen´15, 11.-13. september 

Tidligere år har det blitt arrangert ulike konferanser og landsmøte for de ulike ledere innen DFEF. I 2015 vil alle disse konferansene, samt landsmøtet, bli slått sammen til en stor lederkonferanse.
Lederkonferansen´15 vil bli arrangert på Quality hotel & resort i Kristiansand, vis á vis dyreparken i perioden 11.-13. september. 

Konferansen begynner med DFEF sitt landsmøtet fredag kl.11.00. Kl. 17.00 samme ettermiddag arrangerer DFEF Ung sitt årsmøte. Kl. 20.00 går åpningsmøtet av konferansen av stabelen. Konferansen avsluttes med et stort åpent møte søndag kl. 14.00. En komité bestående av representanter fra DFEF Ung og Misjons- og hjemmeutvalget jobber med å sette sammen et helhetlig program for konferansen. Konferansen henvender seg til alle med et lederansvar innen DFEF sine menigheter, det være seg barnearbeidere, ungdomsarbeidere, eldstebrødre, forkynnere og misjonærer etc.  

Ytterligere informasjon om de forskjellige samlinger vil bli tilgjengeliggjort gjennom sosiale medier, nettsider og Det gode budskap etter hvert. 

 Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif