Alfa konferanse i Ukraina

Prosjetkoordinator Helge Nupen og misjons- og hjemmesekretær Bjørn S. Olsen reiser til Ukraina for å delta på freds- og forsoningskonferanser for ungdom.

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (06.10.2014)


Victoria og Anatoly Raychynets bruker alle sin tid som representanter for Gud i Ukraina.
Ukraina grenser til Russland i øst; Hviterussland i nord; Polen, Slovakia og Ungarn i vest; Romania, Moldova (samt utbryterregionen Transnistria) i sørvest, og til Svartehavet og Azovhavet i sør. Kiev er både landets hovedstad og største by.

Nasjonens moderne historie begynner med østslaverne. Siden 800-tallet og frem til 1100-tallet utgjorde store deler av dagens Ukraina Kievriket, og dermed senter for den middelalderske, varjagdominerte østslaviske sivilisasjonen. Fra det 14. århundre ble Ukraina delt mellom flere ulike regionale makter.Størstedelen av landet ble fullt integrert i det russiske imperiet på 1800-tallet.

Etter en kaotisk periode med mye indre stridighet og kamp om selvstendighet etter første verdenskrig, ble Ukraina i 1922 en av republikkene som grunnla Sovjetunionen. Som sovjetrepublikk ble landets areal kraftig utvidet i vest, og i 1945 var også Ukrainske SSR med på å stifte De forente nasjoner. Da Sovjetunionen ble oppløst i 1991, erklærte Ukraina seg som en selvstendig republikk. Landet begynte så på en overgang til markedsøkonomi, hvilket resulterte i åtte år med resesjon og landets økonomi er idag mindre enn i 1992, kort etter Sovjetunionens oppløsning.

De siste månedenes uro i Ukraina har ført til at de forskjellige folkegrupper, religiøse og geografiske områder i landet lenger bort fra hverandre. Befolkningen bosatt i vest og i øst har forskjellige forståelse av virkeligheten, og blir påvirket av forskjellige informasjonsstrøm og propaganda. I vest ønsker majoriteten av befolkningen en tilnærming til EU, mens befolkningen i øst ønsker en tilnærming til Russland. Borgerne i Vest Ukraina er mye mer patriotiske enn deres landsmenn i øst, noe som gjør seg synlig i det militære hvor halvparten av alle familier har en som kjemper i den ukrainske arme. 

Alpha konferansene som vi nå skal avholde i Ukraina vil det søkes å bygge bro mellom disse forskjellige folkegrupper/geografiske grupperinger. Det skal frem mot jul arrangeres tre forskjellige konferanser i tre forskjellige geografiske områder. Den første konferansen blir arrangert i Kiev fra 9,-12.oktober. Til hver konferanse kommer det ca 140 ungdommer fra hele landet i alderen 13.-20 år. Ungdommen skal være sammen under hele konferansen og gjennom lek og aktiviteter, rollespill  og seminarer vil det forsøkes å bygge broer og skape gjensidige forståelse og toleranse. Prosjektets mål er å være med å skape en ny start for Ukraina basert på vennskap, menneskerettigheter, respekt  og toleranse. 

Konferansene er i sin helhet finansiert av det  Norsk utenriksdepartement. Våre samarbeidspartnere i Ukraina er "hope for heart to heart" som er ledet av Victoria Raychynets. Victoria er gift med Anatoliy som er kjent for mange frie venner fra den tid han var elev på SBI. 


Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif