Ukraina gjennomgår tøffe tider.

" Vi skal snakke om «en ny begynnelse», en ny vandring mot fremtiden, men denne gang skal det skje i fellesskap." sier Victoria fra Ukraina.

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (11.8.2014)


Victoria og hennes mann er med på å skape en bedre hverdag for krigens ofre i Ukraina.

DFEF har en langvarig relasjon til kristne brødre og søstre i Ukraina. En av disse er Victoria og Anatoliy. som jobber sentralt i Ukraina sitt felleskristelige arbeid..Vi har fått en nyhetsbrev fra Victoria hvor hun beskriver situasjonen i Ukraina akkurat nå. Prosjektet "Alfa konferanse" som hun nevner i sitt brev vil bli arrangert i samarbeid med DFEF i Norge og finansiert med midler fra Norsk UD, gjennom DFEF.

Kjære venner.

Hilsninger til deg fra Ukraina, som nå går gjennom tøffe tider. Her i Kiev er det mer eller mindre trygt, men samtidig opplever vi mye provokasjoner, eksplosjoner og andre uroligheter som skjer i sentrum av byen.

Dessverre er Ukraina inne i en fryktelig krig. Hundrevis av mennesker dør hver dag. Sivile mennesker flykter til andre deler av landet, dersom de finner en mulighet for det. I disse tider er det vanskelig å forlate områdene hvor krigen foregår. Hele byer er ødelagt, ingen elektrisitet, vann eller andre fasiliteter. De siste dagen har problemene vokst seg enda større. Ukraina gjennomgår en stor humanitær katastrofe. Vannreservoarene blir forgiftet ved at døde kropper, som blir funnet av sivile, blir kastet ut i vannet. Folk finner døde kropper over alt. Selv ikke de Ukrainske nyhetsformidlere viser hele sannheten i den katastrofen som nå skjer i Ukraina.

Ved starten av krisen kalte Ukraina inn alle militære krefter, noe som nå viser seg å skape et stort problem.  Etter hvert som soldatene dør, kaller myndighetene inn unge mennesker uten våpentrening. Mennesker over hele Ukraina er redde.

Dette er en kort beskrivelse av hva som skjer i Ukraina, og hvordan våre liv leves i disse dager. Jeg vil be deg om å huske på oss i dine bønner, det er veldig viktig for oss akkurat nå. Som kristne, og borgere av landet, prøver vi å hjelpe til så godt som vi kan. Noen ganger skaffe vi penger for å kjøpe skuddsikre vester til soldatene, andre ganger tar vi bare med klær og mat til flyktninger. Min ektemann, Anatoliy har flere ganger reist til militærbasen med Bibler og andre ting som kan være til hjelp. Gud bruker mange forskjellige mennesker til å skaffe penger, mat og forsyninger som folk trenger. Anatoliy har nå reist til øst Ukraina med en stor lastebil med masse forsyninger. De planlegger å bli der en stund for å hjelpe å gjenoppbygge ødelagte hus. Vær så snill å be for de og den farlige reisen som de nå har lagt ut på. Det er så mye arbeid og så store behov som må dekkes i Ukraina nå, og det ser ut som behovene ikke vil bli mindre fremover.

Helt fra tidlig i våres har jeg drømt om å gjøre noe viktig for den unge generasjonen i Ukraina, og nå har Gud åpnet en stor mulighet for oss, samtidig med at det er et stort ansvar. I løpet av denne høsten vil vi arrangere tre «Alfa konferanser» i forskjellige deler av Ukraina.

Vårt ønske er å samle tenåringer fra øst, vest og sentrale deler av Ukraina til en Alfa konferanse, hvor vi skal snakke om «en ny begynnelse», en ny vandring mot fremtiden, men denne gang skal det skje i fellesskap. Vi har nå en god anledning til å lære de unge om demokrati og menneskerettigheter.  Det er også rett tid til å snakke om korrupsjon og patriotisme, men det viktigste er å snakke om menneskeverdet. Vi ønsker å holde forskjellige slike konferanser på forskjellige steder i Ukraina. Det vil være en hjelp for unge mennesker til å se med sine egne øyne at de har mange ting til felles.

Vi håper at dette prosjektet vil hjelpe til med å skape en ny generasjon som vokser i kunnskap som er basert på kristne verdier. Vi håper at denne store muligheten vil forandre manges liv og bringe de til tro på Kristus. Vi opplever dette som et veldig viktig prosjekt og ber at Gud vil gi oss visdom og kunnskap for å gjennomføre dette.

Vennligst be for vårt land, vårt folk og våre familier. I disse vanskelige tider ønsker vi å være til hjelp for mennesker og å være redskap i Guds hender.

 Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif