Læring for troen og livet

I 2013 fordelte K-stud kr 39.730,00 til 18 kurs i De frie evangeliske forsamlinger. Dette er en økning i forhold til 2012 på 11 kurs.

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (19.6.2014)Vi regner imidlertid med at det finnes mer aktivitet som det kan søkes om tilskudd til. Vi oppfordrer dere til å spre informasjon om tilskuddsmulighetene ut i menigheten.

Tilskudd til kurs, smågrupper, kor og band

Visste du at dere kan få tilskudd til all type organisert læring – i  koret, bandet, bibelgruppa, cellegruppa, kurset, konfirmantundervisningen, studieturen osv.?

Kristelig studieforbund (K-stud) formidler statsstøtte til opplæringen. Fristen for å søke er 3 mnd. etter endt kurs/termin – eller 15. januar året etter for det som avsluttes seinere enn 30. september. Mange menigheter i DFEF søker allerede. Vi håper alle som har hatt aktivitet denne våren sender inn søknader om tilskudd.

Dere får penger i kassa, og er med på å dokumentere den viktige og omfattende læringen som foregår i kristen regi. Dere anbefales å søke via søknadsportalen MineKurs som dere finner her: http://minekurs.studieplaner.no/k-stud/ Mer opplysninger om tilskudd finner dere under Statsstøtte på www.k-stud.no  Der finner dere også søknadsskjemaer for de som fortsatt foretrekker å søke på papir.

Kurs og sang/musikk/drama får i år 80 kr pr gjennomført kurstime!
Bibelgrupper, cellegrupper o.l. får i år 60 kr pr gjennomført time!
(forbehold om endringer i løpet av året)

I tillegg kan man søke om ekstra tilskudd til felles konfirmasjonsundervisning og til merutgifter ved tilrettelegging av opplæringen.

Eksempler på tilskudd

Hva dere kan få i tilskudd – noen eksempler på tildelinger fra våren 2014:

•             Kor med 58 timer 4 640 kr
•             Kreativ gruppe, 42 timer, 3 360 kr
•             Bibelgruppe, 22 timer, 1 320 kr
•             Babysang, 10 timer, 800 kr
•             Ledertreningskurs for ungdom, 20 timer, 1 600 kr
•             Ekteskapsforberedende kurs, 12 timer 960 kr

Hvor mye det kan bli til sammen på en enkelt menighet/forening i løpet av et halvt år – noen eksempler fra vårhalvåret 2013:

•             Pinsemenigheten Betel, Trondheim: 19 785 kr for 6 kurs (kor, lovsangsteam og Alpha-kurs m. grupper)
•             Salem Trondheim, Normisjon: 15925 kr for 6 kurs (cellegrupper og ett lederkurs).
•             Frelsesarmeen i Drammen: 4 210 kr for 3 kurs (gospelkor, baby/småbarnsang og konfirmasjon)
•             KIA Oslo: 8 475 kr for 2 norskkurs for innvandrere 

Hold deg oppdatert

Hold deg oppdatert om K-studs tilbud, og få informasjon om medlemmenes opplæring og hvilken betydning læringen har for de som er med:

•             Meld deg på nyhetsbrevet, se egen knapp på nettsiden www.k-stud.no
•             Besøk jevnlig nettsiden
•             Følg K-stud på Facebook

Ta kontakt hvis du/dere har spørsmål. Følg oss gjerne på Facebook

Med vennlig hilsen

Lillian Løitegård
Studierådgiver Kristelig studieforbund
Hjemmekontor: sommerfuglveien 13a, 3172 Vear
Mailadresse: ll@k-stud.no
Telefon: 33 33 38 23 Mobil: 907 25 758
Kontor: Rådhusgt 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 70, www.k-stud.noPrint artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif