Bønnekampanje for Sommertevnet 2014

Denne uka skal vi ha fokus på be for de som skal formidle Guds ord og de som tar imot det.

Oppdatert: (10.6.2014)Ta deg tid i løpet av uka til å be for sommerstevnet, tiden går fort og nå er det under en måned igjen. Oppforder dere også til å ta med bønn for Sommerstevnet til menighetene, slik at vi ber for og oppmuntrer folk til å komme. 

Denne uka skal vi ha fokus på be for de som skal formidle Guds ord og de som tar imot det.

«Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell.» Matt.7.24 

  • Be for talerne: Ole Kristian Iglebæk, Olav Dahl, Føbe Edvardsen, Egil Svartdahl, Carl–Gustav Severin, Arvid Alsaker og Kristine Midtun. Be om styrke og insikt i det Gud vil at de skal formidle. 
  • Be om at vi som hører ordet skal ta det imot i ett åpent hjerte. 
  • Be Gud hjelpe oss å ikke bare være passive hørere men aktive, at hver enkelt ser at der har en oppgave for Guds rike, og gjør noe med det. La oss sammen gjøre det ordet sier, så vi bygger huset på fjell. 
  • Be om motivasjon og utrusting under sommerstevnet, til å ta med oss tilbake til menighetene vi kommer fra. 
  • Vi fortsetter å be om at nærværet til Den Hellige Ånd skal være sterk og berøre oss dypt. 

 Takk for at vi kan stå sammen i bønn! Må Gud velsigner dere rikt tilbake. 

 

Mvh

Kristin Berge (Betania Kristiansand)

tlf 400 96 985

Bønneansvarlig for sommestevnetPrint artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif