Landsmøtedokument 2016

Årets landsmøte går av stabelen i Kristiansand fredag 16. september. Her er dokumentene som skal behandles.

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (26.6.2014)Her er saksdokument til Landsmøtet 2016 slik de foreligger. Etter vedtektene skal disse dokumentene være sendt til menigheten senest 1. juni. En del rapporter og regnskap til orientering mangler da disse ikke er innkommet fra gjeldende instanser, disse vil bli satt inn i det endelige dokument som vil foreligge ved inngangen til landsmøtet. For å spare portoutgifter har vi valgt kun å sende dokumentet som digital fil. Dersom du/dere ønsker tilsendt dokumentet i papirformat er det bare å gi beskjed til undertegnede. 

MHU vil oppfordre alle menigheter å gjennomgår saksdokumentene i sine eldste- og menighetsmøter og behandle sakene på en måte som gjør at delegatene til Landsmøtet vet hva som er menighetens holdning til de forskjellige saker.

En av sakene under årets landsmøte er valg til misjons- og hjemmeutvalget. Innstillingen fra valgkomiteen er ikke klar på nåværende tidspunkt, men vil bli ettersendt så snart den foreligge.

Landsmøtedokument 2016 til menigheten.pdfPrint artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif