Torleif Sørlie:

Misjonæren med de gode historiene

Torleif Sørlie er DFEF-misjonær og har hatt ansvar for 6.000 misjonærer i Operasjon Mobilisering. Der opplever og hører han mange gode historier – som han formidler videre i «Torleifs hjørne» i Det gode budskap.

Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (17.3.2014)


Hver måned formidler Torleif Sørlie en god historie på nest siste side i Det gode budskap, "Torleifs hjørne".

Torleif Sørlie har arbeidet for misjonsorganisasjonen Operasjon Mobilisering, OM, i mange år. Han er opprinnelig fra Trysil og trådte sine barnesko i pinsemenigheten der.

– Første gang jeg reiste ut var i 1976 med skipet Logos. Det var en interessant reise rundt hele Afrika. Der ble misjonsgløden tent. Siden reiste jeg ut i flere perioder med ulike oppgaver, forteller han til Det gode budskap.

 Ble frivenn

Tilbake i Norge etablerte Torleif seg i Askim og gikk inn i De frie evangeliske forsamlinger der. I dag regnes Torleif som en av de fries misjonærer og arbeider som personalansvarlig for OMs stab på ca. 6.000 misjonærer rundt hele jorden. Selv bor han i England.

– Ja, tittelen heter personalansvarlig, men det er begrenset hvor mye ansvar som ligger på meg. Jeg bidrar vel helst med råd og veiledning, sier Torleif forsiktig.

Han forklarer hvordan organisasjonen OM er bygd opp, hvor alle land er inndelt i ulike områder. Europa er ett område, Sentral-Asia er ett, Fjerne Østen, Sør- og Nord-Amerika og Afrika er hvert sitt misjonsfelt. For hvert område er det en personalansvarlig. Over der er det en internasjonal personalansvarlig – Torleif Sørlie.

– Min arbeidsdag består i hovedsak av å veilede dem som driver med personalsaker. I den senere tid har det blitt mer arbeid for OMs hovedkontor og for personalet som arbeider der.

Han forteller om et praktisk arbeid med hjelp til dem som trenger visum, hva slags visum, hvor kan de bo etc. Han poengterer også hvordan OMs misjonærer selv må skaffe seg underhold. I tillegg forholder de seg til de ulike lands lover, slik at i for eksempel England, må misjonærene ansettes og få lønnen utbetalt av OM. Men lønnen de får utbetalt, er den lønnen de selv har klart å skaffe til sitt underhold. Det systemet sikrer at de betaler skatt. I andre land er det andre systemer.

Nye arbeidsområder

I det siste har det vært et lederskifte ved OMs hovedkontor. Det medfører en del forandringer, blant annet at hovedkontoret flytter til Singapore. Torleif vil og få nye oppgaver da han blir personalansvarlig for området Europa. Jobben Torleif gjør for OM innebærer mye reising samt telefonisk og elektronisk kontakt. 

Gode historier

I lang tid har Torleif månedlig forsynt Det gode budskap med gode misjonshistorier. På nest siste side i DGB bladet kommer hver måned Sørlies utmerkete beretninger i «Torleifs hjørne».

– Noe av dette er selvopplevd. Andre ganger er det hendelser jeg har hørt fra andre misjonærer. Jeg må tenke meg godt om før jeg skriver om disse tingene. Mange av historiene kommer fra områder hvor myndighetene ikke tillater misjon eller evangelisering. Navn må av og til skrives om og byer ikke stedfestes for nøye. Dette for ikke å utlevere de historien handler om eller OM-arbeiderne som har opplevd dette. Men ja, det skjer mye fantastisk i OM.

Torleif forteller at han gjennom arbeidet på det internasjonale kontoret får kontakt med mennesker over hele verden. Der mottar han rapporter og tilbakemeldinger om ting som skjer rundt om.

– Det er et interessant arbeid. Du har kontakt med hele verden. Jeg reiser mye, treffer mange mennesker og opplever også på nært hold at det evangeliserende misjonsarbeidet forvandler mennesker. Slike historier bringer jeg gjerne videre, avslutter OM-misjonær Torleif Sørlie. Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif