Påmelding til Sommerstevnet 2014 er åpnet

Årets sommerstevne blir fornyet på mange måter. Et av områdene vi fornyer på er innføringen av et stevnegebyr. 

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (11.3.2014)DFEF sitt sommerstevne har etter hvert utviklet seg til å bli et kjempestort arrangement, med kvalitets-tilbud til alle generasjoner. Barnas sommerstevne, SOMMU (ungdommens stevne) og hovedstevnet er hver for seg store arrangement hvor mange frivillige medarbeidere er i aktivitet for å få alle brikker på plass. I tillegg kommer alt som har med det tekniske: lyd, lys, video osv. Alle arrangement skal også dekke inn kostnader i forbindelse med forkynnere, musikere etc. Alt dette medfører et stort kostnadsbudsjett som på en eller annen måte må gå i balanse. Tidligere har man forsøkt å dekke dette inn gjennom kollekt i møtene, med større eller mindre hell, alt etter som hvor mye fokus som er lagt på kollekt-talen. Arrangementskomiteen ønsker i år å flytte fokus på økonomi bort fra møtene, og innfører derfor et stevnegebyr for alle som deltar på sommerstevnet.

Vi ser det som riktig at de som deltar på Sommerstevnet er med på å dekke de faktiske kostnader i forbindelse med arrangementet. Tradisjonelt har vi innen DFEF hatt en holdning til at alt det vi arrangerer skal være gratis, uten at noen har forpliktet seg til å dekke kostnadene. Vi tror at tiden er moden for å ansvarliggjøre oss alle i det fellesskapet vi er en del av. 

Vi vil samtidig gjøre oppmerksom på at alle kveldsmøter er åpne for alle. 

Stevneavgift:

Barn (barnas sommerstevne) 400,-
Inkluderer tilgang til alle møter på barnas-sommerstevne, aktiviteter, konsert med Jarle Waldemar samt fri tilgang til tivoli hele uka

Ungdom til SOMMU 400,-
Inkluderer tilgang til alle møter og til ungdomsteltet med diverse aktiviteter. I tillegg inngår det ukepass til tivoli.

Voksen 400,-
Ektepar 750,-
Tilgang til alle møter, rett til reservasjon av overnatting på Solstrand (forbehold om kapasitet), inngang til kveldsamlingene i teltet med underholdning.

Familie 1500,-
Alt det som er nevnt ovenfor inngår.

Matpakker

I tillegg kan man bestille mat for hele uka til fast pris:
Ungdom 600-
Voksen 1000,-
Familie 3000,-

Påmeldingen foretas her.Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif