Sommerstevnet 2014

Bønnetjeneste for sommerstevnet.

Kristin Berger fra Betania Kristiansand er bønnleder for årets sommerstevne.

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (10.3.2014)



" Bønnen rører ved den hånd som rører ved verden." er det en som har sagt. Bibelen sier at "dere har ikke fordi dere ikke ber". Vi vet at Gud har koblet mange løfter opp mot bønn. Frem mot sommerstevnet 2014 ønsker vi derfor å mobilisere til bønn. Til dette har vi engasjert en egen bønnleder som vil administrerer, inspirere og motivere til bønnedugnad. 

Kristin Berger vil som bønneleder sende ut ukentlige bønneemner til de som melder fra om at de ønsker å være med i bønnedugnaden. Vi oppfordrer derfor både enkelt personer og menigheter til å ta ansvar og å løfte opp Sommerstevnet 2014 i bønn. Allerede nå har en del menigheter gitt  tilbakemelding på at de vil være med på denne dugnaden.

Dersom du vil være med på dugnaden, enten som enkelt person eller som menighet kan du fylle ut personalia her.

Print artikkel Skriv ut artikkelen



 


 





 



Nettløsning og design er levert av Kréatif