Sommerstevnet 2014

"Camp meeting"

Etter noe frem og tilbake er det nå bestemt at alle møter i årets sommerstevne blir avholdt i store telt i området rundt Solstrand Camping.

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (14.2.2014)Gjennom årene har det flere ganger vært luftet tanken om å gjøre Solstrand til et fast sted for arrangering av DFEF sine sommerstevner. Imidlertid har det vært flere meninger om dette, særlig med tanke på at de lokale menigheter i forskjellige deler av landet ønsket å invitere til sommerstevne i deres landsdel. Etter som årene har gått har sommerstevnet utviklet seg til å bli et stort arrangement med mange parallelle stevner for barn og unge i tillegg til møtene for de voksne. Dette har medført at færre menigheter ser seg i stand til å forestå et slik arrangement.

Med dette som bakgrunn ser det ut til at sommerstevnet de neste 5 årene vil bli arrangert på Solstrand, i Lindesnes kommune. Ved tidligere anledninger da sommerstevnet har vært avholdt på Lindesnes har de besøkende måtte pendle mellom Solstrand Camping og Lindesneshallen på Vigeland. I år vil alle møter bli arrangert i området rundt Solstrand.For å få til dette vil det bli satt opp flere store telt som i tillegg til hovedmøtene skal betjene barnas sommerstevne og SOMMU. Årets sommerstevne vil bli en prøvestein i forhold til hvordan dette arrangementet kan utvikles i fremtiden. 

Det største møteteltet vil bli leid inn fra den tyske metodistorganisasjon teltmisjonen. Teltet har plass til 1200 mennesker. De andre teltene vil være av mindre størrelse og være tilpasset de forsamlinger som disse skal betjene. Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif