Saron Åkrehamn

Dåp på Saron

Det er en positiv utvikling blant barn- og unge på Saron Åkrehamn. Nylig lot fire av de unge seg døpe for å vise at de vil ta etterfølgelsen av Jesus på alvor.

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (03.2.2014)Undertegnede har hatt gleden av å tilbringe en langweekend i Saron Åkrehamn, og det har vært en festreise. Fra torsdag til søndag har det vært forskjellige arrangement hvor barn og ungdom har stimlet sammen til Guds hus. 
Menigheten i Saron er en menighet med lange tradisjoner, og med mange trofaste menighetstilhørige. Dette er viktig og riktig, men det er også viktig at menigheten rekrutterer fra bunn av. Derfor er det gledelig å se at at barn, og ungdom og barnefamilier kan komme til tilrettelagte samlinger for de forskjellige målgrupper.

"Torsdagskveld på Saron" er en samling for de yngre hvor det bl.a. er øvelse for Aakra soul children. Parallelt med dette samles mediagruppa for å utvikle og øke sin kompetanse rundt bruk og styring av lyd, lys og video i forbindelse med andre aktiviteter i Saron. Det er ofte de yngre gutta som sitter bakerst i salen og styrer lys og video under møtene. Disse sørger også for at en del av møtene i Saron streames rett på nettet. 

På fredagen samles ungdommen til sin samling under ledelse av menighetens ungdomsleder Janne Karin Bowitz-Øygarden, som er ansatt i 50 % stilling. Ca 50 ungdommer møtes hver fredag til lovsang og undervisning, med påfølgende sosialt samvær. Det var flott å oppleve lovsangsbandet GPS i aksjon, samt oppleve hvordan ungdommen valgte å bli igjen ved slutten av møtet for å fortsette lovsangen og tilbedelsen. 

På lørdags-formiddagen er det Superlørdag som er en type familiemøte. Her fylles møtesalen av barn, foreldre og besteforeldre, som gjennom en time opplever stor kreativitet når det gjelder formidling av evangeliet gjennom sang og forkynnelse. Ved samlingens slutt ønskes alle velkommen ned i underetasjen hvor det serveres risgrøt til alle som ønsker. Dette oppleves som en god måte å møte bygdas befolkning på. 

Søndagskvelden var det avslutning på undertegnede festreise i Saron. Det var festmøte hvor fire av menighetens ungdom hadde valgt å la seg døpe. I utgangspunktet var det tre som hadde forberedt seg, men den fjerde ungdom bestemte seg i forkant av møtet når han så at det var dåpsmøte. Gjennom sang og vitnesbyrd delte de unge klare budskap om hvordan de ønsket å følge Jesus, og hadde bestemt seg for  å leve livet med Han. Misjonær Jan Andre Langåker forestod dåpshandlingen. Lovsangsbandet GPS, hvor to av de som ble døpt var en del av, ledet forsamlingen i lovsang også denne kvelden. 

Med så mye god satsing og målrettet arbeid mot barn- og unge lover det godt for fremtiden for Saron i Åkrehamn. Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif