Nytt livs lys trykkeri

Underet i Hatoyama Machi, Japan.

En delegasjon fra DFEF har besøkt Nytt Livs Lys trykkeri i Japan. Her en noen betraktninger.

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (05.11.2013)


Samling til en daglig andakt.
På en liten høyde i naturen på det ellers så flate landskapet, en times bilkjøring utenfor Tokyos larm og ståk finner vi Hatoyama Machi.  Omgivelsen er stille, fredelige og naturskjønne med utsikt til en av Japans fjellkjeder i horisonten. Her finner vi et av Guds underverk; New Life ministries trykkeri.

Trykkeriet holder til i et stort bygg med god plass til parkering på utsiden, og 3 etasjer til rådighet for alle ansatte og hele maskinparken på innsiden. Fra denne bygningen sendes Guds ord ut over hele verden hver dag, i form av det trykte ord.

En av de oppfinnelser som var den medførende årsak til at Guds ord ble tilgjengelig for allmennheten, først i Europa, og siden over hele verden, var Johan Gutenberg sin trykkemaskin. Gutenberg trykte sin første Bibel i 1455. Martin Luther var også viktig i denne sammenheng da han gjorde opprør mot den daværende tankegang om at alt som foregikk i kirken skulle foregå på Latin. I 1522 oversatte Luther deler av Bibelen til Tysk og muliggjorde da at alle mennesker kunne få tilgang til Bibelen på sitt eget språk.

Helt frem til slutten av 1900 tallet trykte man i prinsippet bøker på samme måte som Gutenberg, men i dag er det digital trykk som gjelder. Innenfor veggene til NLM finner vi 2 store digitale trykkpresser som med stor hurtighet og presisjon er kapable til å trykke Bibler og andre trykksaker i en fart som man før bare kunne drømme om. Over 40 dedikerte ansatte jobber hver dag med å gjøre Ordet tilgjengelig for alle verdens språk og tungemål.

På et besøk på misjonær Roald Lidal sitt kontor kan man med selvsyn se Bibler på over 100 forskjellige språk som alle er trykket på NLM gjennom historien. Her ser vi også et av de andre prosjektene som har fått en verdensvid utbredelse med utgangspunkt i NLM; Manga Messias. Et initiativ som ble født som en tanke i misjonær Roald Lidal og som er i dag er blitt en kjempesuksess og en faktor for å formidle evangeliet først og fremst til de millioner av borgere av Japan, men også ut over hele verden.

I samme etasje som kontoret til Lidal finner vi administrasjonen og de ansatte som jobber med markedsføring og grafisk utforming av produktene som skal til trykking. På et lite rom finner vi den relativt nyetablerte ledertroikaen for trykkeriet sittende i et tett kontor felleskap. Her legges strategien og fundamentet for den videre satsingen for NLM, og her drøftes de daglige utfordringer. 2 av lederne på trykkeriet er Japanere, mens den siste av de tre er fra Filippinene. Midt i bygningen ligger kapellet hvor de ansatte møtes til en kort daglig andaktsstund. En dag i uken har man en utvidet andakt hvor det brukes god tid til lovsang, bønn og forkynnelse. Alle de faste ansatte i NLM har en personlig tro på Jesus Kristus, og ser på jobben de gjør som en tjeneste for misjonens Herre.

I bygningens andre etasje finner man de forskjellige oppgaver som er relatert til trykkingen og som inntreffer etter at de store maskiner i etasjen under har utført sitt arbeid. Det gjelder kutting, sortering, pakking etc. Tidligere ble også innbinding foretatt her, men den er nå satt ut av huset. I byggingens nederste etasje ligger trykkpressene.

Etter å ha hørt om arbeidet som drives ut fra NLM i en mannsalder er det en flott opplevelse å se dette med selvsyn. Ikke minst er det flott å møte alle de dedikerte arbeiderne som hver dag vier sitt liv til å gi befolkningen i Japan, Kina og mange andre land i verden mulighet til å få Guds ord på sitt språk. Flott er det også å oppleve at nasjonale medarbeidere går inn og overtar lederskapet og fører arbeidet og visjonen ett hakk videre.

 Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif