Oktober 2013

Nyhetsbrev fra Bakke i Spania

Misjonærene Bakke i Marbella rapporterer om dåp i Middelhavet. 

Oppdatert: (28.10.2013)MÅNEDSHILSEN for oktober-2013
Kjære misjonsvenner, Guds nåde og fred være med dere alle.
I Mt.5.13-14, står der to veldig viktige ting : Dere er jordens salt, og dere er verdens lys. Vi kan ikke komme bort fra det, for Guds ord sier det om den enkelte av oss, som har tatt imot Jesus som sin Frelser og Herre. Så kan vi spør, HVA brukes saltet til, og HVA brukes lyset til? Saltet forhindrer bl.a forråtnelse, og lyset skinner i mørket. Vi er satt i denne verden til å være disse to ting. Forhindre forråtnelse ! Husk, du er elsket av Jesus, du er et lys der du bor. Amen!

I San Pedro, har vi en eldre søster på snart 87 år. Hun kommer trofast til møtene, når bare der kommer 2 sterke brødre fra menigheten, til hjemmet hennes som kan løfte henne i rullestolen, ned trappa, fra 2.etg, og trille henne til menigheten. Når vi kommer på besøk til henne i hjemmet, sitter hun i senga, med en oppslått Bibel foran seg. Hun stråler av lykke og glede. Jesus bor i hennes hjerte, og DET legger hun ikke skjul på.  

Lørdag, den 19 oktober hadde vi dåp, og denne gang i Middelhavet.  Der var 4 sjeler som lot seg døpe til Kristus.
Det er en søster fra Ojen, og de andre fra Marbella.

«Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler», Mat.28.19.,Så her er 4 nasjoner representert: Cuba, Equador, Spania og Chile.
Må Gud velsigne dem alle.

I Stiftelsen Sions Berg, har vi nå kommet i gang med utdeling av matvarer og klær. Vi har åpent 2 g i uka, og der kommer folk som har sin behov. Den Skandinaviske Turistkirka har vært flinke til å samle inn matposer til oss, som vi igjen kan glede andre med.
Som dere tidligere har hørt ,så er vi opptatt av å skape arbeidsplasser for våre kjære medarbeidere i menighetene.
Vi er godt igang må vi si. Freddy har etablert et firma der han innstalerer og reparerer varmepumper/airecondicion.

I neste mnd.hilsen vil vi komme tilbake til disse prosjektene.

Må Herren gi oss visdom og nåde i alt det vi foretar oss.

Tusen hjertelig takk for forbønn, og for midler, og tusen Takk for at du vil være med å be for oss,og for arbeidet videre framover.Gud velsigne dere alle. Selv om vi har en flokk med ivrige arbeidere, så vil vi minne om Herrens Ord: Mat. 9:37-38

"37 Da sa Han til disiplene Sine: "Høsten er sannelig stor, men arbeiderne er få. 38 Be derfor høstens Herre å drive ut arbeidere til Sin høst."

Les nyhetsbrevet som PDF fil.


Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif