Kjell Haltorp om bønn:

Kneologi gir riktig teologi

«Kneologi gir riktig teologi». «En kristen på knærne ser bedre enn en teolog på tåspissene», er uttalelser Kjell Haltorp hadde da han holdt seminar om bønn.

Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (22.10.2013)


Med forkynnelse som vekslet mellom alvor og humør, underviste Kjell Haltorp om bønn

«Kneologi gir riktig teologi», er et typisk ordtak fra Kjell Haltorps munn. Mannen har reist med evangeliet siden midten av 60-årene og vært forstander i både små og store menigheter i Norge. I mange år tilhørte han pinsebevegelsen. Han var også pastor i Filadelfia, Oslo i en rekke år. For 30 år siden plantet Kjell Haltorp Sørlandskirken i Arendal. Der har han siden hatt sitt engasjement, i tillegg til at han reiser mye i Midtøsten.

– Vi må lære oss å arbeide i bønn. Bønn er krig mot åndsmakter. Den krigen er ikke over på to minutter. Det er ikke for ingenting at vi blir oppfordret til å være utholdende i bønn, minnet han forsamlingen om, i en forkynnelse som vekslet mellom alvor, humørfylte anekdoter og personlige samtaler mellom han og personer i salen.

 Ressurskrevende

– På den tiden jeg plantet Sørlandskirken ble det regnet som galt å stifte nye menigheter, forteller Haltorp til Det gode budskap. – Jeg visste ikke hva jeg gikk til, spesielt i en tid som var preget av at trofasthet mot egen menighet ikke stod først. Det at personer som var tilsluttet andre menigheter kom på våre møter og enkelte gikk inn i vår kirke, var ikke helt stuerent. Heldigvis er det en annen holdning til nyplantinger nå, sier Haltorp.

Han forteller at mange ble frelst på denne tiden, men at de ikke klarte å ta vare på alle.

– Det var for få fedre, oppgir han som grunn, men vil ikke legge skyld på noen. – Mange var helhjertede i sitt arbeid, men å ta vare på nyfrelste krever mye over lang tid. Det er et viktig og ressurskrevende arbeid.

Pip-åpne

Kjell Haltorp har også reist mye med evangeliet i Midtøsten. Han reiser mest i Israel, Syria, Iran og Libanon. Nylig ble han arrestert i Jordan. Heldigvis løste det seg forholdsvis raskt. Haltorp ble arrestert for å ha gitt ut boken: Veien til Gud. Han ringte til Norge og ba om forbønn. Da han stod for dommeren ba han om tilgivelse og sa, som sant var, at han ikke visste at det ikke var lov å trykke den redigerte utgaven av en bok han hadde tillatelse til å trykke.

– I flere av disse landene er det mange nominelle kristne. Selv om det er strenge religiøse lover i disse land er det lov å forkynne for dem som allerede er kristne. Mange har blitt fornyet i sitt kristenliv.

Haltorp forteller at Midtøsten er en region med store omveltninger. Det er store folkeforflytninger og politiske oppstander. Det skaper daglig store overskrifter i verdenspressen. Midt i dette mylderet har Kjell Haltorp funnet sin strategi: Å få kontakt og komme igjen og igjen og igjen og styrke menigheten og be for den. Folk er pip-åpne, sa han.

– Bønn har en enorm makt. Umerkelig løser den opp store floker. Det viktigste er løftene som er knyttet til bønn, sa Haltorp i sin undervisning.

Det mest spennende du kan være med på er forbønnens tjeneste. I Jak 5 kan vi finne grunnfundamentet til bønnen. Vi må forstå at skal vi ha vekkelse må fundamentet vi bygger på være i orden. «En kristen på knærne ser bedre enn en teolog på tåspissene», sa han.

Stor kraft

I Jak 5,16 står det at vi skal bekjenne for hverandre og at et rettferdig menneskes bønn har stor kraft. Vi må ikke bare be ut i luften. Vi skal be med tro. Vi sier mange ganger at vi er for få. Langt ifra. Det holder med én – én rettferdig. Vi behøver ikke gå på møte for å bli velsignet, vi er velsignet.

Da Jesus døde på korset var det for meg han døde. Så i realiteten var det jeg som hang der. Det ser vi ut fra 1 Kor 15 og i Romerbrevet. Så det var jeg som døde. Hva gjør man med døde mennesker? Vi begraver dem og siden kan vi ikke forlange noe mer av dem.

Å være født på nytt betyr at det er Kristi ånd som har tatt bolig i oss. Han vil påvirke sjelslivet vårt slik at det kommer under hans kontroll. Jesus er vår frelser, men han ønsker å være noe mer. Han vil også være herre.

Den kraft som brakte Jesus tilbake fra det døde, den bor ved troen i våre hjerter (Ef 1,17-23). Når Gud ser på deg og meg ser han Kristus. Rettferdiggjørelsen ved troen er det ingen av oss som har fortjent og ingen har arbeidet seg til det. Det er en gave.

Dette er fundamentet. Gud hører ikke mine bønner fordi jeg har vært predikant i 50 år. Han hører dem fordi jeg er rettferdig.

Vi kan lese om bønn i Det gamle testamente. I 1 Mos 18, 24-26 ser vi hvordan Abraham gikk i forbønn for byene Sodoma og Gomorra. Gud ville skåne hele byen for de rettferdiges skyld. Hva hindrer forråtnelse i samfunnet? Det er når de rettferdige lever Kristus-livet.

Som kristne skal vi høre Guds ord, tro på Gud og handle på Ordet. Det er det som forløser Guds kraft, sa Kjell Haltorp.

 Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif