Ny politisk kurs etter blåmandag

Det handler mer om en ønsket kursendring enn bare forandring når klar borgerlig seier ble tydelig på valgdagen som humoristisk blir kalt en blåmandag.

Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (10.9.2013)


En blå regjering vil snart styre over kongerikets fjell og fjorder.

Tirsdag etter valgdagen våknet vi til et valgresultat hvor høyresiden sitter med 96 stortingsmandater, venstresiden, de rød-grønne, med 72 – en klar borgerlig seier etter det som humoristisk har blitt kalt en blåmandag.

Det kan være grunn til å undres over hvorfor norske velgere vil ha politisk endring når den økonomiske situasjonen i landet går så godt, tross tilbakegang i resten av Europa. Vi tror det handler om en kursendring mer enn et ønske om forandring på grunn av slitasje.

Vi håper en ny regjering i større grad vil vektlegge respekten for menneskeverdet og vår kristne arv. Vi trenger større respekt for enkeltmenneskets frihet og det personlige initiativ. Vi ønsker oss vekk fra statens overformynderi og vekk fra en regjering som i løpet av åtte år har latt nisjepreget politikk bli normal politikk. Det gjelder blant annee ekteskapsloven og kristendommens plass i skolen. Hadde ikke Senterpartiet strittet imot, kunne vi også ha sittet igjen med eggdonasjon, kunstig befruktning for enslige og tidlig ultralyd, når regningen skulle gjøres opp.

Sett mot en slik bakgrunn blir ikke kamp for en ny regjering verken navlebeskuende eller snevert. Dette er uttrykk for et ideologisk valg. Et verdivalg.

Nå får vi krysse fingrene, eller kanskje heller be en bønn, for de tre eller fire partiledere som skal diskutere seg fram til en felles politisk plattform. Vi vil tro at kameler står på rekke og rad for å bli slukt av både den ene og den andre.

Kristelig Folkeparti klarte seg overraskende godt og klarte å snu en synkende tendens til svak stigning, fra 5,5 til 5,6 prosent. De Kristne som før valget flagget at de kanskje ville nå 6,6 prosent, endte på 0,6 prosent. landet etter hvert på 17.593 stemmer da 99,7 prosent av stemmene var talt opp, det tilsvarer en oppslutning på 0,6 prosent, Kristent Samlingsparti (KSp) endte på omlag 0,1 prosent av stemmene.

OSPrint artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif