Ingen vekkelse uten arbeid

Har vi misforstått hensikten med evangeliet? Noen ganger må vi kanskje innrømme at resultatene vi kan vise til er snauere og står ikke i stil til hvordan vi presenterer Gud. Vi kaller ham Den allmektige, Under og mange andre mektige navn. Kan resultatene i vår virksomhet avspeile vår allmektige Herre?

Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (27.8.2013)

Hvem av oss kan fortelle om daglige under og tegn? Hvem kan vitne om stadige gjennombrudd av det kaliber man leser om i Jesu liv eller i menighetens første tid? Vi kan være ivrige i forsvar av vår tro, men kanskje ikke like sterke i troen når man står overfor en trosutfordring.

Vi lever i et land som har kommet meget langt i forhold til å skape trygghet og sikkerhet i livet. Vi har dyktige helsearbeidere, avanserte sykehus, brannvesen, forsikringsselskap og trygdeordning. Når vår daglige trygghet er forankret i disse instanser, har vi da behov for Guds allmakt?

Hvordan ligger det an med forkynnelsen? Det største talerøret til det norske folk, NRK, sender daglig en morgenandakt. Der kan nordmenn høre et inkluderende budskap om kjærlighet og nåde. At vi er fortapte syndere med behov for omvendelse og frelse, hører vi lite om. Er vi alle sikret passasje til himmelen når vi er født i det velsignede landet med kors i flagget? Sikkerhet i livet. Trygghet i døden.

En slik forkynnelse står i fare for å virke bedøvende på lytterne. En som bedøves blir passiv og uten handlekraft. Hvis budskapet er at man er elsket uansett, som man er og hvor man er, trenger man ikke å gjøre noe. Vi befinner oss midt i smørøyet av godhet og velstand.

Det er ikke evangeliet. Det er sant at Jesus møter oss der vi er. Men han lar oss aldri bli der vi er. Det lyder alltid et «følg meg» i møte med Jesus.

I vår tid er evangeliet flyttet fra fronten tilbake til de trygge grenser. Ikke mange gjør noe for å okkupere landet som ligger åpent. Kanskje har vi blitt bortforklarere i stedet for soldater. Slutter vi oss til en bekvemmelig tro og inntar en bekvem tjeneste? Slike ting finnes ikke. Seier kommer ikke rekende på en fjøl.

Hva var hensikten med at Jesus kom til verden? Han kom for å gjenerobre det den onde hadde stjålet. Den seieren vant han. Derfor er det skarpe skiller mellom lys og mørke; godt og vondt; rett og galt i den åndelige verden. Det er ikke noe annerledes i vår materielle verden. Men her kan skillene utviskes fordi vi er opptatt med mye annet. Det blir ingen vekkelse uten arbeid. Ingen salvelse uten oppgaver. Intet gjennombrudd uten bønn og tro i handling.

Vi trenger å bli utadrettet og være en faktor i det samfunnet vi er en del av. Vi må kommunisere med verden på en måte som ikke skaper skille. Jesus hadde et klart budskap. Men han kommuniserte det ved å snakke om såmannen, fiskeren og vandreren som ble overfalt. Det var dagligdagse episoder som folk kunne kjenne seg igjen i. Mange av oss har nok lett for å snakke i åndelige termer og med et språk som straks skaper skille til den vi kommuniserer med.

Studer evangeliet. Det er overhodet ikke passivt. Det utfordrer til møte med mennesker, det løser problemer, er salve på sår, er godhet og trøst og fører til evig seier.

Artikkelen er hentet fra en leder i Det gode budskap, skrevet av 
Oddwin SolvollPrint artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif