Nytt Livs senter i Ørsta

I 2000 startet Edith og Hans Reite menigheten Nytt Livs senter i Ørsta. Han forteller her om menighetens vekst og fokuset de har på bønn, evangelisering og felleskirkelig arbeid.


Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (04.6.2013)


Menigheten leier lokale sentralt. Imellom fjord og fjell er Ørsta et flott sted.


Tekst og foto: Rose Høiland

Menigheten Nytt Livs senter i Ørsta ble startet i år 2000. I dag står menigheten registrert med rundt 60 medlemmer. Noen av disse har flyttet og rundt halvparten er aktive i menigheten i dag.

Behov for menighet

Ørsta er en kommune hvor det aldri har vært en frimenighet. Det var behov for en ny menighet. Kommunen har 10.000 innbyggere og er på størrelse med Volda som ligger en mil unna.

–  I Ørsta så vi et behov, og derfor startet vi menighet der. Fra vi startet opp har vi tatt imot mange mennesker. Særlig er det asylsøkere som har funnet veien hit, forteller pastor Hans Reite. Rundt halvparten av medlemmene i menigheten er innvandrere.

Menigheten ble startet som en uavhengig menighet, men i forhold til trosgrunnlaget har det alltid vært på linje med de frie. – Jeg har alltid kjent meg som fri venn. Kristus er hodet for menigheten. Jeg eier ikke menigheten. Den tilhører Kristus, sier pastoren.

Bønnearbeid i fokus

Bønn har vært viktig. Året 2000 da de startet opp, ble et bønneår med flere store bønnesamlinger.

– Vi må trenge oss inn på Gud i bønn. Bønn er nøkkelen til vekkelse. Først må vi vinne seier i det åndelige. Jeg tror DFEF kan få ny giv i denne tiden, gjennom bønn og innvielse. Da vil vi kunne få nye menigheter, og bringe Guds ord på nytt ut til folket, forklarer han.

Til tross for litt oppturer og nedturer har de fått føre flere til frelse i løpet av årene. Noen har også blitt døpt. Seks personer ble døpt i vinter og ny dåp er planlagt i pinsen. Det er en gledelig begivenhet for menigheten. Dette er nybrottsarbeid.

I Det gode budskaps juninummer er det en god omtale av de fire nye menighetene som har sluttet seg til fellesskapet DFEF. Rose Høiland har besøkt Ørsta og laget en reportasje fra menigheten.Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif