En målrettet menighet

En menighet i hjerte av Madrid med hjerte for byen og menneskene der.


Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (13.2.2013)


Husmøter: Lovsang og fellesskap skjer i flere hjem i menigheten

Comunidad de la Paz i Madrid er en liten menighet med rundt 60 møtebesøkende og 40 innskrevet i forsamlingen. De har ingen sterk økonomi. De har heller ikke mange fysiske ressurser, men det er en menighet med et stort hjerte for å nå mennesker med evangeliet. Det er ikke ressursene som har lagt grunnlaget for hva menigheten skal være, men det kallet Gud har lagt ned i den og menneskene der.

Pastor Milton Campos deler målsettingene for menigheten:

1. Vi vil være en misjonsrettet menighet. Målet må være at menigheten starter opp nytt arbeid, og sender ut misjonærer. Vi utruster menigheten med tanke på nye oppgaver, og selv om det er lite økonomi så er det innstillingen til misjon som må formes. Vi vil støtte misjon med det vi kan. Vi kan ikke være en menighet bare rettet mot oss selv.

2. Vi vil starte sosiale prosjekter. Antonia, vår medpastor har hjerte for dette og leder et prosjekt som er under oppbygging. Det er store behov i byen. Mange mangler mat. Vi vil gjøre noe for å kunne dele ut mat og åpne en suppestasjon. Vi må nå ut til mennesker ved å møte de behovene som finnes. I et samfunn med så store etiske og sosiale utfordringer er det bare Guds ord som kan gi folk den hjelp de trenger. Her ser vi mange ting menigheten kan bidra med for å strekke ut en hjelpende hånd i lokalsamfunnet. Vi ønsker å tilby ekteskapskurs og familierådgivning også til de utenfor menigheten. Vi ønsker å bidra med SFO-tilbud og leksehjelp. Bare for å nevne noen ting. Noe som vil hjelpe oss her er en evangelisk diakonal organisasjon som knytter sosiale prosjekt sammen i et nettverk. Her kan vi dra nytte av andres faglige kompetanse og erfaring samtidig som vi kan bidra med de ressursene vi sitter på. Det er spennende å kunne samarbeide med andre på denne måten.

3. Vi vil ha sunn vekst i menigheten. Disippelgjøringen av de nye kristne får stor fokus. Vi bidrar med grundig opplæring slik at de lærer å bruk sine talenter og gaver i tjenesten for Han.

4. Vi ønsker å kunne lønne en pastor på fulltid. Foreløpig er ikke økonomien til det der, men målet er at menigheten skal være økonomisk uavhengig.

5. Vi trenger et større og bedre egnet lokale. Barnemøtene holdes på et lite rom, og det er ikke plass til sosialt prosjekt. En annen menighet leier hos oss. De leter etter et nytt sted. Da vet vi ikke hva vi skal gjøre rent økonomisk, men Gud har kontroll. Menigheten er dokumentert og lovlig, men mangler lisens slik kommunen krever for at lokalet kan regnes som menighet og ikke et kommersielt lokale. Myndighetene vet derfor ikke hva de skal gjøre med oss, og kravene er strenge for å kunne holde møter. Vi må lydisolere alt. En klagende nabo kan stenge menigheten. Det er 700 menigheter i Madrid. De fleste har mindre enn 100 medlemmer. 90 menigheter har blitt stengt av myndighetene i den senere tiden.

Utfordrende å nå spanjoler

Menigheten ligger i det mest befolkede nabolaget i Madrid (Carabanchel). Her bor mer enn 250 000 innbyggere, hvorav 53 000 innvandrere. Mange av dem er latinamerikanere. Hovedfokuset er å nå spanjoler, men det er latinamerikanere som stadig blir frelst. De bare kommer.

– Det er kjempeflott. Gud vil at alle skal blir frelst. Alle er velkomne. Men i det menigheten vokser med latinamerikanere blir utfordringen med å nå spanjoler større. Det er en del ting med spansk kultur og latinamerikansk kultur som er på kollisjonskurs.

– Vi oppmuntrer folk til å få røtter i Spania. De må tilpasse seg mer, slik at de bedre kan takle kulturen her og lettere vinne dem. Den prosessen jobber vi med.

– Den beste måten å nå spanjoler på er gjennom vennskapsevangelisering. Den første personen jeg døpte i Spania var en spanjol, så det er ikke umulig.

– Spanjolene er de som enklest når spanjoler. Det er mulig vi må utruste spanjolene slik at de kan gå ut å starte nye menigheter. Blir den menigheten også fylt med latinamerikanere får vi bare fortsette å starte flere menigheter, humrer pastoren. I han og kona ligger det en stor brann om at mange nye menigheter skal vokse frem.Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif