Ivrige elever på bibelskole

I menigheten Comunidad de la Paz i Madrid har nesten halvparten begynt på bibelskole.


Oppdatert: (13.2.2013)

Å gå på bibelskole er for mange en stor utfordring. Ønsket er der, men midlene til det er ikke alltid til stede. Spania er et land med store økonomiske utfordringer, men det tar ikke bort lengselen til de kristne om å få et sterkere bibelsk fundament så de kan bli utrustet til tjeneste.

CIBI har i flere år drevet bibelskole i Portugal. Nå har de laget en utvidelse av denne i Madrid. Bibellærere fra Portugal kommer og bidrar i undervisningen hver tredje lørdag. Utenom undervisningen må elevene gjøre lekser, levere inn oppgaver og klare prøvene. Det er viktigere enn fremmøte. Slik kan alle få det til ved siden av jobb.

Da jeg landet i Madrid ble jeg kjørt rett til menigheten hvor Pastor Milton Campos hadde samlet elevene. Her møtte jeg en spørrelysten gjeng som ville vite alt mulig om kall, tjeneste og misjon. Flere uttrykte at de lengtet etter å komme ut i det Gud kalte dem til. Målsettingen til pastor Milton Campos er å utruste mennesker slik at de kan fremme Guds rike i Spania og andre steder.

– Vi ønsker en skole som er økonomisk slik at folk har mulighet til å delta, forteller pastoren. Han kan fortelle at det finnes noen bibelskoler i Madrid, men det er heltidsskoler og derfor ikke like tilgjengelige for alle.

Nesten halvparten av menighetens medlemmer deltar på skolen.

– Dette er kjempebra så vi kan få utviklet mennesker for tjeneste. Vi vil ikke bare være en menighet som bare ivaretar oss selv. Det er bra at vi får flere som kan arbeide i menigheten, og ut fra den, kan pastor Milton Campos fortelle. Han er tydelig på at dette ligger i menighetens visjon.
REHPrint artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif