FLK 2013

Visning av dokumentarfilmen "Predikanten"

Dokumentarfilmen "Predikanten" vil bli vist på FLK 2013, nærmere bestemt fredag 15. februar kl. 11.00. Regissør Elisabeth Kleppe kommer også.

Oppdatert: (08.2.2013)Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.

Finn Kleppe viet livet til det han så på som sitt kall: å forkynne det kristne budskap i hele Norges rike. Som forkynner i De frie evangeliske forsamlinger dro han land og strand rundt som evangelist, mens kone og tre barn var igjen i Bergen. Regissør Elisabeth Kleppe har gjennom hele oppveksten blitt konfrontert med farens valg om å følge kallet sitt, og i denne filmen vender hun kamera mot faren og bedehusene han regner som sitt hjem, et miljø hun selv har valgt å trekke seg unna.

Siden Hans Nielsen Hauges lekmannsvekkelse på midten av 1800-tallet har bedehuskulturen stått sterkt i Norge og satt dype spor. Men denne delen av vår arv er utdøende, og i de halvtomme bedehusene Kleppe besøker er de gjenværende trosfeller ofte på samme alder. I denne personlige dokumentarfilmen blir regissøren med faren sin på en siste reise på kryss og tvers av Norge, til steder han har reist gjennom et langt liv som predikant. En far og datter som en gang stod hverandre nær prøver nå å nærme seg hverandre igjen før tiden renner ut. 

Finn Kleppe har viet hele sin gjerning i evangeliets tjeneste inne DFEF. Det er derfor med glede vi kan vise denne filmen under FLK 2013. Filmen setter fokus på en del tema som vil bli tatt opp i plenumssamtale i etterkant av visningen. Regissør Elisabeth Kleppe vil innlede til samtale. Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif