Nyttårshilsen

Livet, en lineær vandring!

Livet er en vandring. Fra vugge til grav er livet i stadig utvikling. Det som har vært er ikke lenger, og det som skal bli har ikke vært.

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (31.12.2012)Riktig nok er det slik at solen går opp om morgenen og ned om kvelden, for så å foreta den samme vandring neste dag. Likeledes har vi en kalender som teller sekunder, minutter, timer, dager, uker, måneder og år. Når disse periodene har passert begynner de på ny igjen, men ikke som det samme minuttet, heller ikke som den samme dagen eller det samme året. Tidsregningen er stadig ny. Vi lever ikke i en sirkulær vandring. Vår vandring er lineær. Vi legger ting bak oss og strekker oss mot nye ting foran oss. Det er livet.

Derfor er det ikke slik at vi ved inngangen til et nytt år, endelig kan begynne på ny, slik noen later til å tro. Det er ikke slik at vår vandring begynner på ny i den samme sirkel, med håp at vi lykkes bedre dette året enn det året vi har lagt bak oss.  Vår livsvandring begynner på ny hele tiden. For hvert sekund vi legger bak oss, ligger et nytt foran oss. For hver kveld vi går til ro, kan vi våkne opp til en ny morgen. Livet er hele tiden nytt og uskrevet. I stedet for å gå i sirkel, med fare for å bite oss selv i halen, kan vi altså hele tiden se fremover og glede oss over at vi kan legge bak oss alle feiltrinn, alle nederlag og alle drømmer som brast, for å leve livet videre.

Riktignok sier forkynneren: «Det som har vært, er det som skal bli. Det som er hendt, er det som skal hende. Det er intet nytt under solen.» Pred 1:9. Siden dette står skrevet i den hellige skrift skal vi ikke benekte dette faktum. Dette sier noe om at vi stadig vil møte de samme utfordringer, bli testet på de samme svake punkter og bryne oss på de samme krevende mennesker. Allikevel har vi hver gang mulighet til å ta nye valg, leve ut nye sider ved oss selv, og bruke våre tidligere erfaringer til å foreta andre valg enn tidligere.

Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som hender oss. Aldous Huxley

Jeg vil med disse ord ønske alle et riktig Godt Nyttår med oppmuntring til hele tiden å se fremover. Som sangen sier: «i dag begynner resten av ditt liv».  

«Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen, din trofasthet er stor.»  Klag 3:22f


Bjørn S. Olsen
Misjons- og hjemmesekretær Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif