GOD JUL til alle DGBs lesere!

Jesu fødsel startet en ny epoke

Vi markerer tidsskiftet da Jesus ble født ved beskrivelsen av vår tidsregning. Vi sier vi lever i år 2012 etter Kristi fødsel, forkortet e.Kr. Eller vi kan si at David levde i år 1090 f.Kr. Ikke alle liker å bli minnet om Frelseren når de skal fastsette et tidspunkt. Det er en underlig vegring.

Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (23.12.2012)


Oddwin Solvoll, redaktør i Det gode budskap.

I en natt, i en bortgjemt by, i et lite land, for et par tusen år siden, ble et lite guttebarn født under kummerlige forhold. Det var i og for seg ingen sensasjon. Det som gjorde denne fødselen spesiell var at den lille gutten ikke hadde en jordisk far.

Han hadde Gud til far, han levde et spektakulært liv, han døde en tragisk død. Men det endte ikke der for Jesus fra Nasaret. Han stod opp igjen fra det døde og dannet en ny tidsepoke for hele menneskeheten. Lovens tidshusholdning var over og vi gikk inn i Den nye pakt. Det nye testamente ble undertegnet mellom Gud og mennesker.

Vi markerer dette tidsskiftet ved beskrivelsen av vår tidsregning. Vi sier vi lever i år 2012 etter Kristi fødsel, forkortet e.Kr. Eller vi kan si at David levde i år 1090 f.Kr.

Det er jesusbarnets komme til jorden som markerer et tidsskille.

Denne tidsangivelsen har vært brukt i hele den vestlige verden og i store deler av verden for øvrig. Nå er det krefter som ønsker å bytte e.Kr. med eat (etter alminnelig tidsregning) eller evt (etter vår tidsregning).

I vår sekulariserte og multireligiøse verden er det mange som ikke liker å bli minnet om Jesu fødsel når de skal angi et bestemt årstall. Det er en underlig vegring.

Mange personer har hatt stor betydning for den samfunnsmessige utviklingen vi i dag nyter godt av. Tenk hvilken medisinsk betydning det har hatt å kunne «se» inn i kroppen ved hjelp av røntgenstråler. Det kan vi takke den tyske fysikeren Wilhelm Röntgen for. Fortjenestefullt har han fått sitt navn knyttet til det å ta et røntgenbilde.

Da den engelske fysikeren Michael Faraday oppdaget den elektriske kraften, var flere fysikere involvert. Faraday fikk sitt navn knyttet til måling av elektrisk kapasitans, farad, den italienske vitenskapsmanne n Alessandro Volta til elektrisk spenning, volt, og den franske fysikere André Ampère til enheten for elektrisk strøm, ampere.

På ulike områder har betydningsfulle personer fått sitt navn knyttet til sin oppdagelse. Vi nevner: Becqerel, Celsius, Hertz, Joule, Newton, Ohm og Watt. Listen kan lages meget lang.

Skulle vi bli misunnelige på disse oppdagerne som har gitt oss verdifulle måleenheter og for eksempel kalle ampere for ´etter alminnelig strømmåling´? Det måtte i så fall være fordi vi hadde noe personlig imo André Ampè`re. 

Nylig åpnet Store norske leksikon for debatt på sin Facebook-side med uttalelsen: «Vi er i ferd med å bytte ut ´før Kristus´ med ´før vår tidsregning´. Problemet er at de færreste vet hva fvt betyr. Tips? Råd? Innvendinger?»

Store norske fikk både råd og innvendinger. I løpet av tre døgn fikk de 500 kommentarer med beskyldninger om å være feige, anti-kristelige, muslimselsker, men også politisk korrekt, redd for muslimer og et ledd i Arbeiderpartiets plan om å innta alle maktposisjoner i samfunnet og slette Jesus Kristus ut av historien.

Dette er ikke første gang sekulære makter vil radere ut kristendommens betydning for vårt moderne samfunn. Under den franske revolusjonen på 1700-tallet, ville de innføre begrepene «avant Notre ère» (før vår tid) og «Notre ère» (vår tid). Etter krigen ville det ateistiske kommuniststyre i DDR innføre «unsere Zeitrechnung» (vår tidsregning) for å fjerne referansen til kristendommen fra språket.

I Norge har ikke kristne latt seg affektere av at onsdag og torsdag kommer fra det norrøne Odins dag og Tors dag.

Om man skulle endre årsbenevnelsen, er årstallet like fullt knyttet til Jesu Kristi fødsel. Det er smålig og virker litt nervøst å forsøke å skjule at vår tidsregning, som brukes over det meste av verden, springer ut fra den kristne kulturarv.

GOD JUL til alle våre lesere og GODT NYTT ÅR, i det Herrens år 2013.

Oddwin SolvollPrint artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif