Minneord

Indiamisjonær Anna-Marie Grøthe(92) til minne

Mangeårig India-misjonær Anna-Marie Grøthe er død, 92 år gammel. 

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (21.12.2012)Mangeårig India-misjonær Anna-Marie Grøthe er død, 92 år gammel. Anna-Marie Grøthe har tilbrakt 64 år av sitt voksne liv i tjeneste for misjonens Herre som misjonær i Karwi, India.

Etter endt utdannelse som Røde Kors-søster, reiste Anna-Marie Grøthe til India i 1948. Hun dro sammen med sin venninne Aase Jørgensen, utsendt som misjonærer for De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge.

De kjente kallet til å tjene blant de fattigste av de fattige. De forlot Norge med den tanke at de aldri skulle se Norge igjen. Reisen gikk med båt og det tok mange uker før de ankom Bombay. Deretter var det dagevis med tog gjennom store deler av India. Det tok 7 år før de satte sin fot på norsk jord igjen. Senere har det vært opptil 15 år mellom hvert Norges-besøk.

I India tok Anna-Marie fatt på arbeidet i Karwi, en liten by i delstaten Uttar Pradesh. Her har hun siden vært med på å bygge opp et stort arbeid bestående av kirke, sykehus og grunnskole. På det meste bestod skolen av 1300 elever og ca. 600 pasienter ble behandlet på klinikken hver dag. Anna-Marie og hennes misjonærkollega så nøden, og ble ett med denne i en slik grad at de tok til seg flere spedbarn som var forlatt av sine kjødelige foreldre. Disse lot de vokse opp i hjemmet som sine egne barn. 

For noen år siden laget NRK et TV-program om ”Tantene i Karwi” – dette førte til at mange fikk øynene opp for deres store misjonsinnsats. I alt Anna-Marie Grøthe gjorde i sitt liv, var det et ønske om å lede mennesker til Jesus og se Guds rike vokse.

Anna-Marie ble i 1994, sammen med Aase, tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv for sitt lange virke for de fattige. I 2006 fant Aase det nødvendig å returnere til Norge av helsemessige årsaker, mens Anna-Marie Grøthe valgte å fortsette tjenesten i Karwi.

De siste årene satte også sykdom sitt preg på denne Herrens tjenerinne. Hun har blant annet hatt to hjerneinfarkt. Den siste tiden har hun vært avhengig av pleie og stell. Da helsesystemet i India ikke har den samme standard som i Norge kom Anna-Marie tilbake til Norge onsdag 5.des. på båretransport fra New Dehli, og ble lagt inn på Ringerike sykehus. Her tilbrakte hun de siste dagene av sitt jordiske liv.

Tirsdag 18. desember, samtidig med at hennes misjonærkollega og nære venninne Aase Jørgensen ble stedt til sin siste hvile i Drammen, fikk vi beskjeden om at Anna-Marie Grøthe var død. De levde livet sammen, og gikk inn i det evige sammen. Anna-Marie Grøthe har fullendt løpet og bevart troen. Tusener av fattige indere i området rundt Karwi vil huske henne i takknemlighet for hjelp, pleie, kjærlighet og omsorg, både for sjel og kropp.

Vi lyser fred over Anna-Marie Grøthe sitt gode minne.

For De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge
Misjons- og hjemmesekretær Bjørn S. Olsen                                                         Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif