Ny misjonskasse

Synzygus, en hjelp for de nasjonale medarbeidere.

Synzygus betyr « den som vandrer i samme åk som» eller på mer moderne norsk «medarbeider» Ordet er hentet fra fil. 4:3

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (14.12.2012)DFEF sin misjon har gjennom 100 år vært en misjon med sterke og nære relasjoner mellom misjonær i utlandet, og misjonsvennen i Norge. Denne nære relasjonen har vært med på å frigi økonomiske midler til misjonen på en større måte enn hva som ville vært mulig ved en sentralisert misjon. Denne ordning har i 100 år vært bevegelsens styrke, og vi tror at dette også vil være nødvendig i fremtiden.

Imidlertid er det slik at misjons- strategien og strukturen er i ferd med å forandre seg. I fremtiden ser vi for oss at vi som bevegelse kommer til å satse mer på å støtte nasjonale medarbeidere enn vi har gjort til nå. Disse nasjonale vil jobbe i sine egne land som evangelister og pastorer, eller bli sendt ut som misjonærer til andre kulturer og folkeslag. Denne satsing vil ikke nødvendigvis gå på bekostning av å sende ut egne norske misjonærer, men heller være et ekstra tilskudd.

Utfordringen med denne dreiningen i misjonsstrategi er nettopp det samme som er vår styrke: de nære relasjoner mellom mottaker og giver. Det vil etter all sannsynlighet være stor utfordringer i å få til den samme tette relasjon mellom nasjonale medarbeidere og misjonsvennen i Norge. Dette med bakgrunn i at nasjonale medarbeidere ikke vil ha samme mulighet til å besøke misjonsvennene i Norge. De snakker og skriver heller ikke Norsk, og vil derfor ha store utfordringer med å kommunisere direkte med giverne. Av denne grunn har misjons- og hjemmeutvalget funnet det riktig å opprette en egen misjonskasse som i fremtiden skal være bindeleddet mellom misjonsvennen i Norge og de nasjonale medarbeidere i utlandet.

Misjonskassen «Synzygus» er opprettet som en felleskasse hvis intensjon er å betjene våre nasjonale medarbeidere. Kassen blir administrert av misjons- og hjemmekontoret, og all informasjon om arbeidet som de nasjonale medarbeidere driver vil bli distribuert via misjonskontoret til misjonsvennen gjennom forskjellige kanaler. Med dette sikrer vi en jevn, allsidig og kvalitetssikret informasjon om den enkeltes tjeneste.

I skrivende stund vil «Synzygus» bli brukt til å støtte nasjonale medarbeider i India, Argentina, Brasil/Spania. I fremtiden ser vi også for oss at kassen skal gi støtte til medarbeidere i Mexico, Swaziland og Øst europeiske land. Det blir etablert egne retningslinjer for hvorledes denne kassen skal forvaltes. Kassen er når dette skrives operativ, og har behov for gaveinntekter. Vi vil derfor oppfordre privatpersoner, misjonsforeninger og menigheter til å ta denne kassen med i deres betraktninger når dere i fremtiden skal forvalte deres givertjeneste.

Synzygus bankkonto: 3000.23.05069Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif