25 November

Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner

Som et ledd i dette målet driver DFEF et stor bistandsarbeid i Swaziland med dette tema.

Ved FN sambandet
Oppdatert: (25.11.2012)

Vold kan ramme kvinner, uansett hvilken etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status de måtte ha. Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner ble innført i 1999.

Kvinner i El Fasher nord i Darfur marsjerer mot kjønnsbasert vold - en årlig kampanje som starter på den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner 25.november - og som slutter med menneskerettighetsdagen 1. desember. Foto: UN Photo/Albert Gonzalez Farran.

Dagen skal sette søkelys mot vold mot kvinner som globalt problem, og som finner sted i alle samfunn og kulturer. 

- Vold mot kvinner kan aldri tolereres og vi må alle engasjere oss, særlig menn og ungdom. Vold mot kvinner er aldri noen privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og setter utvikling av alle samfunn tilbake, sier Kari Solholm, generalsekretær i FN-sambandet.

FN skal jobbe med en omfattende kampanje mot vold frem mot 2015. Hele organisasjonen skal søke å skape et globalt engasjement for temaet, samtidig som den skal fremstå som et godt eksempel.

- Vi må sørge for at beskjeden om "null toleranse" høres. For å oppnå det må vi engasjere hele samfunnet - men spesielt unge mennesker, sier Ban Ki-Moon i en uttalelse for dagen.

- For mange unge menn vokser i dag opp med utdaterte mannlige rollemodeller. Og ved å snakke med venner om vold mot kvinner og jenter - og å prate om hvordan få slutt på dette, kan de være med å hjelpe, sier Ban.

FN vil være et knutepunkt for samarbeid mellom regjeringer, frivillige organisasjoner, privat sektor og andre aktører. Ban-Ki Moon har bedt sikkerhetsrådet om å etablere en mekanisme som kan overvåke resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet.

unitetoendviolence

I 2009 var det 10 års jubileum for den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Ban Ki-Moon lanserte den gang et nettverk av mannlige ledere som skal arbeide mot vold mot kvinner. 

Kampanjen har fått navnet UNiTE to end violence against women.

Den norske regjeringen ga i 2009 60 millioner til kvinnerettet bistand gjennom FNs arbeid, og til et FN-fond for likestilling. FN har også et eget organ som skal jobbe for likestilling, UN Women. Her er Norge representert i styret.

Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif