Månedshilsen for oktober 2012.

Økonomiske krisetider i Spania

Borghild og Eddie Bakke er DFEF sine misjonærer i Spania. De har ansvaret for 3 menigheter i Malaga provinsen.

Oppdatert: (29.10.2012)Kjære venner, Guds fred.

Joh.15.4 : Bli i meg, så blir jeg i dere.  Dette er en oppfordring fra Jesus, at vi skal bli i Ham, og Han i oss. Han vil at vi skal være I  HAM, i Hans vilje, leve hver dag i samfunn med Ham. Slik at vi kan bli sterke og stabile kristne.

Vi skriver 27oktober idag, og må vel si at vi merker høsten også her. Dagene er kortere, og kjøligere, selv om vi kan ha solfyllte dager.

I alle 3 menighetene har vi hatt gode møter nå denne mnd, med vår bror Arne Gundersen. Vi har hatt 4 møter i uka +2 bønnemøter. Mennesker har søkt frelse og fornyelse, og vi merker glede og takknemlighet i menighetene.

Som dere alle sikkert vet, så opplever Spania krisetider, også i menighetene. Brødre og søstre er i sannhet avhengige av å stole fullt og helt på sin Mester og Herre.

Vi fortalte om Rosa i forrige hilsen, og nå har hun fått seg arbeid. Takken og æren går til Gud, Han har svart på bønn. Fremdeles venter hun på lønn fra arbeidsgiveren, og gjett om hun gleder seg. Da skal hun få sin sønn tilbake fra Sevilla (15mnd ). Han er hos familien der, for hun har ikke  mulighet til å ha han i barnehagen her.

Flere har meldt seg på til «Fadderskapsordningen» ,som venner hjemme i Norge begynte med i sommer. De har vært på besøk i menighetene i Spania, og blitt fylt med kjærlighet og nød for de som går og er arbeidsledige i menighetene. Ca 33%  av befolkningen i Andalucia er arbeidsløse, og av ungdommer under 25 år, er tallet ca 53%. En bror i menigheten fikk over dagen redusert sin lønn med 50%. .  En kvinne og en mann i menigheten i Marbella, arbeidet i 3 mnd, og enden på det hele var at de fikk ingen lønn. To andre menn ble ganske enkelt oppsagt på dagen. Slik kunne vi fortsette å fortelle om tragiske tilfeller.  Skulle det være noen som leser denne hilsen, og har lyst til å rekke ut en hjelpende hånd til en søster eller bror, I Herren, så kan du ta kontakt med Heidi Løland, Ebeneser – Byremo. Tlf.:400 16 959...

Fadderkonto :2801 29 84 644  

Så vil vi si til den enkelte av dere :Tusen hjertelig takk for forbønn, og for midler, og tusen Takk for at du vil være med å be for arbeidet videre framover.

Gud velsigne dere alle. Selv om vi har en flokk med ivrige arbeidere, så vil vi minne om Herrens Ord:

Mat. 9.37-38 :  Da sa han til sine disipler: Høsten er stor, men arbeiderne få.  Be derfor Høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!

MVH Borghild og Eddie,       Misjonskonto:3030 2338651   Du finner oss på facebook     mail: borghildeddie.bakke@gmail.com     Telf.Hus: 0034-952 90 48 24      mob. : 0034-670 43 93 85Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif