Knoffen,Drammen

Takkefest for May-Lise og Gunnar Standal

Søndag 3.juni takket menigheten DFEF Knoffsgt. 6, Drammen, May-Lise og Gunnar Standal for nærmere ni års tjeneste som forstanderpar i menigheten. 

Ved Kjell Ohldieck
Oppdatert: (06.6.2012)Gunnar har vært ansatt forstander, og May Lise har hele tiden vært hans viktige støtte i tjenesten. Sammen har de utført en rik tjeneste til stor velsignelse for menigheten.

Lokalet i ”Knoffen” var pyntet til fest, og takknemlige menighetslemmer og innbudte gjester fylte salen. Det ble gitt god plass til hilsninger og mange benyttet anledningen til å takke. Både unge og eldre uttrykte sin store takk for den rike tjenesten forstanderparet Standal hadde utført.

Det ble snakket mye om fiske. Gunnar er en ivrig laksefisker, og livet har de begge brukt som menneskefiskere. Over 30 års tjeneste som misjonærer i Brasil preger selvsagt deres liv, og det har også preget deres tjeneste i hjemmemenigheten i Norge. Misjonærtjenesten, og misjonærhjertet er ikke noe dårlig utgangspunkt for en tjeneste i Norge. ”Knoffen” er blitt en mer flernasjonal menighet under Standals tjenestetid, og det kom også takknemlig hilsen fra den brasilianske gruppen i menigheten.

Menigheten i Knoffsgate har et rikt sang og musikkliv, og hele tre sanggrupper, i ulik alder, hyllet sitt avtroppende forstanderpar med både ønskesanger og med sanger skrevet spesielt til hedersgjestene. Det kom tydelig fram at May-Lise og Gunnar har vært pastorer for hele menigheten.

Gunnar avsluttet festen med takk for tiden som forstander, og han minnet igjen menigheten om, ”gå og fortell”. Hyrden, inspiratoren og menneskefiskeren, fikk igjen minnet om det viktigste, budskapet om Jesus skal videre.

May-Lise og Gunnar ble ønsket lykke til i deres videre tjeneste. Pensjonisttilværelsen har innhentet dem, men i Guds rike er det ingen slike grenser, menighetene både i Norge og i Brasil vil sikkert nyte godt av deres tjeneste i dager som kommer.
Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif