Team med ettåringer

Sammen for Norge

Troens Bevis Verdens Evangelisering har inngått en historisk samarbeidsavtale med De Frie Evangeliske Forsamlingene for å drive evangeliserende arbeid i Norge 

Ved "Norge i dag"
Oppdatert: (17.4.2012)

Troens Bevis Verdens Evangelisering har inngått en historisk samarbeidsavtale med De Frie Evangeliske Forsamlingene for å drive evangeliserende arbeid i Norge og bygge opp bærekraftige ungdomsmiljø i norske menigheter.

Under lederskap av TBVE sin evangelist Hans Martin Skagestad vil DFEF ifølge den nye samarbeidsavtalen bidra med tre ”ettårige” personer til et evangeliseringsteam som skal være med og bygge opp bærekraftige ungdomsmiljø i menigheter i Norge.

- Vi ser stort på dette nye partnerskapet med De Frie Evangeliske Forsamlingene og synes det er flott at de vil bidra med både personer og kostnader til et nytt fulltidsteam som dermed kan vie mer tid i den enkelte menigheten, forklarer administrativ leder i Troens Bevis Verdens Evangelisering, Glenn Tønnessen.

En ny forskningsrapport fra Mediahøgskolen Gimlekollen som kom ut på nyåret viser til at kun 10 prosent av barn og unge i Norge i dag er registrert i kristent barne-og ungdomsarbeid. Dette kan bety at opp mot 90 prosent av Norges barn og unge er unådde for evangeliet.

Hans Martin Skagestad forklarer at ideen bak prosjektet ”Sammen for Norge” som Troens Bevis lanserte sist sommer er å oppfordre menigheter som er velfungerende til å låne bort noe av resursene sine til menigheter som sliter. Ingen vil tape på å dele med andre, heller tvert om, mener han.

Hans Martin Skagestad har siden prosjektet ”Sammen for Norge” startet sist sommer allerede hjulpet flere menigheter med å få i gang en fast ungdomsgruppe. Blant annet førte en møteaksjon oppe i Båtsfjord til at flere ungdommer ble frelst og at det dermed var grunnlag for å etablere et nytt ungdomsarbeid i Finnmark.

- For oss er dette en veldig spennende tanke. Det er første gang vi ansetter mennesker sentralt for å drive evangelisering i Norge, og det føles veldig godt for oss å kunne gjøre dette sammen med Troens Bevis Verdens Evangelisering, sier Bjørn S. Olsen fra De Frie Evangeliske Forsamlinger. De Frie Evangeliske Forsamlinger er en landsdekkende bevegelse med 67 menigheter. Forsamlingene har sin opprinnelse i 1880-tallet, men fikk en fastere organisasjon etter 1900, under ledelse av predikant Erik A. Nordquelle (1858–1938).

Bevegelsen står teologisk sett nær pinsebevegelsen, men har historisk skilt seg ut ved å være motstandere av medlemsregistre. DFEF er (derfor) heller ikke registrert som eget trossamfunn i Norge.
- I utgangspunktet er dette et prøveprosjekt på ett år der det tas sikte på å fortsette videre. Målet vårt sammen med DFEF er å bygge bærekraftige ungdomsmiljø i to menigheter hvert halvår, supplerer Glenn Tønnessen.

Bildetekst: Evangelist Hans Martin Skagestad

Artikkelen er hentet fra "Norge i dag".Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif