Informasjon fra Oven leir og konferansesenter

Siste innspurt før ferdigstillelsen

Sommersesongen nærmer seg, og vi står foran en hektisk aprilmåned med klargjøring for utleie. Første weekend i mai måned kommer de første leietagerne for å innta Herberget.

Oppdatert: (11.4.2012)Sommersesongen nærmer seg, og vi står foran en hektisk aprilmåned med klargjøring for utleie. Første weekend i mai måned kommer de første leietagerne for å innta Herberget.

Dette må stå klart innen den tid, samt at vi må rive den gamle sovebrakka før endelig brukstillatelse blir gitt. Det legges nå opp til en storstilt dugnadsperiode hvor det i hovedsak blir lagt vekt på lørdagene 14. - 21. og 28. april. Det er gjennom mer enn 2 års byggetid lagt ned en fantastisk dugnadsinnsats både praktisk og økonomisk. Nå er vi på oppløpet!Hvem vil være med oss å bryte målsnøret.

Mange, og kanskje de fleste har mye å gjøre og oppfordringer som denne er lett å legge tilside med en unnskyldning/forklaring om at det ikke passer noen av disse datoene. Å prioritere består i å velge noe framfor noe annet. I aprilmåned i år håper vi at du prioriterer det viktigste framfor noe som ikke er så viktig.                                                                      

Egentlig burde samtlige "frie venner" i de 13 eiermenighetene stille til innsats for leirstedet vårt minst én av disse lørdagene. Vi har oppgaver for alle.

Ta kontakt med "Ovenkontakten" i din menighet og meld deg til tjeneste.

Budsjettet for driften av leirstedet er meget oppløftende. På bakgrunn av tegnede leiekontrakter og tildels store gaveinntekter vil vi allerede i år få et positivt driftsresultat. Avtalekalenderen er så godt som fulltegnet mht sommeruker og weekends vår og høst - følg oss på hjemmesidene: www.ovenleir.no

I løpet av de siste ukene har vi mottatt noen større gaver som jeg synes det er verdt å nevne: kr 200.000,- fra Betel Horten. Menigheten hadde i  2010 ikke økonomi til å bidra med så mye som de ønsket, og bidrar nå med et beløp som får stor betydning for fullføring av bygget. kr 50.000,- fra Misjonshuset Sarpsborg og kr 50.000,- fra en privat giver.

Disse midlene vil i hovedsak gå til innvesteringer i bygget så som multimediautstyr i hovedsal og café - foldedør i inngangsparti mot hovedsal - ferdigstille uteområder med lys og strømuttak - stensette plassen utenfor café - ferdigstille plassen mellom Herberget og café Oppgaver som ikke er nødvendige i forbindelse med å få brukstillatelse,men som er med på å gjøre anlegget funksjonelt og komplett for brukerne.

Anlegget vårt står allerede i dag fram som et fantastisk bygg med store muligheter til å være med i arbeidet med å lære barn og unge Jesus å kjenne. Det er dette arbeidet vi inviterer menigheter og andre til å investere tid å penger i.   

GUD VELSIGNE DERE ALLE!               
Mvh
Dag Martinsen
90 60 99 36
dag@ovenleir.noPrint artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif