Ledertreff på Oven

”Har Darwinismen fjernet den kristne skapertro i Norge”.

Det blir leder treff for DFEF’s menigheter på ” Oven leir og konferanse sted” Fredag 20 april kl.19.00 Kjell Tveters tema: ”Har Darwinismen fjernet den kristne skapertro i Norge”. 

Oppdatert: (25.3.2012)

Leder treff for DFEF’s menigheter på ” Oven leir og konferanse sted” 
Fredag 20 april kl.19.00 Kjell Tveters tema:

”Har Darwinismen fjernet den kristne skapertro i Norge”.

Kjell J. Tveter (14.12.36)

Professor i kirurgi og urologi.

  • Cand. Med 1961. Dr.med. 1970
  • Spesialist i generell kirurgi og urologi.
  • Professor i 23 år.  ( ble professor før han var fylt 40 år) 18 år sjef for urologisk avdeling Ullevål Sykehus.
  • Hovedområde: Prostatas sykdommer og kreftlidelser i urinveiene.

Kjell Tveter har de siste år vært opptatt av: Intelligent design!

Hele skaperverket er styrt av en intelligent design. Et tydelig alternativ til darwinismen. Til våren kommer han ut med bok om temaet, som er rettet ikke minst mot den unge generasjon. Han er i dag pensjonist, etter fylte 75’- har han lagt legeyrke på hylla, men bruker tiden til å skrive, besøke menigheter og høyskoler med temaer på: Intelligent design!  Kjell Tveter har tilhørighet til Kristi Menighet, Fredrikstad.

Velkommen til en spennende kveld, hvor vi håper at både eldste, tjenere, barne og ungdoms arbeidere i menighetene avsetter denne kveld for å lytte til av de fremste på område.

Påmelding pga. servering til undertegnede innen mandag 16. april:

Mail: amen7@online.no  / sms - mob: 92648972.

Pastor Gordon TobiassenPrint artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif