Familie og medier

Kan du søke mediestipend?

Stipendet har bakgrunn i et av Familie & Mediers formål som er «å fremme en god og effektiv bruk av medier i evangeliets tjeneste». 

Oppdatert: (07.3.2012)Det nærmer seg søknadsfrist for Familie & Mediers mediestipend. Mastergradsstudenter og forskere oppfordres spesielt til å søke.

Mediestipendet fra Familie & Medier deles ut to ganger i året. Søknadsfristen for vårens utdeling er 31.mars.

Stipendet har bakgrunn i et av Familie & Mediers formål som er «å fremme en god og effektiv bruk av medier i evangeliets tjeneste». Alle kan søke, men det blir lagt vekt på søknader som fokuserer på de tema som er beskrevet i utlysningene til de ulike stipend.

De ulike stipendkategoriene er mastergradsstipend, forskningsstipend og oppmuntringsstipend.

I 2011 ble det tildelt 12 stipender, fordelt på ett masterstipend, to forskningsstipender og ni oppmuntringsstipender.

I fjor delte Familie & Medier blant annet ut stipend til forskning på tweens og tenåringers mediehverdag og hvilken missiologisk utfordring som ligger i dette. Dessuten ble det delt ut stipend til masteroppgave om frivillige organisasjoners bruk av sosiale medier til kommunikasjon.

- Vi ønsker å legge vekt på å få frem studier og forskning på områder i krysningspunktet mellom medier, tro og samfunn, sier Haugland som legger til at alle søknader er velkommen.

- Mediestipendet er en viktig hjelp og oppmuntring til mennesker som ønsker at kristen tro og kristne verdier blir spredt i mediene, sier daglig leder Jarle Haugland.
Les mer om vilkårene herPrint artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif