DFEF Drammen

Forstanderskifte til høsten

I åtte og et halvt år har Gunnar Standal stått som forstander i Knoffsgate, Drammen, når han til høsten overlater roret til misjonær Vidar Aronsen. 

Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (01.3.2012)
I åtte og et halvt år har Gunnar Standal stått som forstander i Knoffsgate, Drammen, når han til høsten overlater roret til misjonær Vidar Aronsen. Standal går av etter oppnådd pensjonsalder etter et langt liv som misjonær i Brasil og altså de siste årene som forstander i Knoffen, Drammen.

– Jeg føler at tiden nå er inne og at andre kan føre arbeidet videre, sier forstander Standal til DGB. Han er fortsatt full av misjonsengasjement og har blant annet startet arbeid blant brasilianere i Drammen. Arbeidet drives i menigheten og flere og flere integreres i fellesskapet. I det siste har to personer blitt frelst i dette arbeidet. Dette vil han bruke mer tid på i tillegg til å reise rundt og holde misjonsmøter samt besøk på misjonsfeltet.
Det er til høsten at Vidar Aronsen trår inn som forstander i Drammen i 50 prosent. I de øvrige 50 prosentene fortsetter Aronsen misjonsarbeidet.

– Jeg kjenner at jeg ikke er ferdig med Kina. Derfor ønsker jeg å opprettholde denne misjonsdelen i mitt arbeid. Den vil fortsette som nå. Jeg kommer ikke til å holde så mange vanlige møter i menigheter rundt i landet, slik jeg har gjort de siste årene. Den delen av tiden blir jeg nå i menigheten. Knoffen har hatt forstandere stående i lange perioder så jeg tror det kan være godt for menigheten med en tid med litt flere besøkende. Det vil gi en større variasjon. Tiden vil vise om en forstander i 50 prosent er nok for en menighet som Knoffen, Drammen.

Aronsen påpeker at han ikke overtar en skadet skute på vei ned, som han må få til å flyte. Det er et velfungerende menighetsarbeid i Drammen og han tror menigheten kan ha nytte av en tid med ulike gjesteforkynnere.
Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif