Voksenopplæring

K-Stud, det nye kristelige studieforbundet

Norges kristelige studieforbund og Frikirkelig studieforbund har i dag blitt til K-Stud.

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (10.1.2012)Om K-stud

Kristelig studieforbund (K-stud) er et pedagogisk samarbeidsorgan som arbeider for å fremme og styrke studiearbeidet i menigheter, organisasjoner og institusjoner. K-stud er fra 1. januar 2012 en fusjon av Frikirkelig studieforbund og Norsk Kristelig Studieråd. Virksomheten drives ved hjelp av bevilgninger fraKunnskapsdepartementet, og gjennomføres i henhold til lov om voksenopplæring. 

K-stud er et stimulerende, kreativt og utviklingsorientert pedagogisk kompetansemiljø for kristne trossamfunn, ideelle organisasjoner og institusjoner.

K-stud er blant de økumeniske organisasjonene i Norge som favner bredest, med sine 58 medlemsorganisasjoner.

K-stud fremmer opplæring som gir menneskelig og åndelig utvikling og styrker muligheten til å møte behovene i samfunns- og arbeidsliv.

K-stud støtter studiearbeidet i medlemsorganisasjonene gjennom statsstøtte, pedagogisk materiell og studieplaner, veiledning og kurs.

Bla deg fram i menyene på www.K-Stud.no og bli oppdatert på tilskuddsordninger, materiell og kurstilbud.

Opplæringen i medlemsorganisasjonene bidrar til:

- styrking og videreutvikling av kristne trossamfunn og organisasjoner
- økt bibelkunnskap, større innsikt i kristen tro og bevissthet om verdispørsmål
- videreføring og videreutvikling av sang- og musikklivet i menigheter og organisasjoner
- kompetanse for frivillig arbeid innenfor evangelisk, diakonal og kulturell virksomhet
- demokratibygging, økt samfunnsdeltakelse og lokalmiljøutvikling
- inkludering, med spesielt fokus på flerkulturelt mangfold og funksjonsevne
- at mennesker får mulighet til å påvirke sin egen livssituasjon
- styrket folkehelse og økt livskvalitet
- kompetanse for arbeidsliv og næringsutvikling

Vi legger til rette for et mangfoldig og engasjerende læringsfelleskap, og legger vekt på utbytte for både deltakere og medlemsorganisasjoner.

Statsstøtte

Vi fordeler statsstøtte til studiearbeid! 

Kristelig studieforbund får flere millioner kroner årlig fra Kunnskapsdepartementet som vi fordeler videre til medlemmenes studieaktiviteter. 

Med studiearbeid menes alle typer organisert læring for voksne (14 år og oppover). Det kan f.eks. være ei bibel- eller cellegruppe, opplæringen i koret eller dramagruppa, et bønneseminar, kokekurs, lederkurs og andre studietiltak for frivillige og ansatte!
Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif