Besøk av misjons- og hjemmesekretæren?

Bjørn S. Olsen i 100

Fra og med 1. januar 2012 blir misjons- og hjemmesekretæren ansatt på fulltid. 

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (18.11.2011)


Bjørn S. Olsen som leirprest på juniorleir Oven.
Som det fremgår et annet sted i dette bladet er undertegnede fra 1. januar 2012 ansatt i fullstilling som misjons- og hjemmesekretær i DFEF. Inntil nå har jeg delt på det å være sekretær med det å være pastor i Kristi menighet i Halden. Imidlertid fant jeg denne løsningen utfordrende, da det etter hvert ble for krevende å inneha to forskjellige lederstillinger.  

Fra og med 1. januar vil jeg derfor ha frigjort en del tid som er beregnet å bruke til å reise rundt til alle DFEF sine menigheter i Norge. Jeg ønsker da å kombinere det å informere om det viktige arbeidet vi driver i fellesskap, med å forkynne Guds ord. Med lang erfaring innen barne- og ungdomsarbeid tror jeg om meg selv at jeg har evnen til å kommunisere med alle generasjoner. Derfor ønsker jeg i størst mulig grad å kunne delta på flere samlinger når jeg kommer til et sted, for på den måten å kunne nå flere generasjoner.

Møte utfordringene

Slik jeg ser det har vi mange utfordringer i forhold til den generasjonen som nå vokser opp. Den største utfordringen kommer utenfra og styres av kommersielle krefter og åndsmakter.  Dette er en utfordring som hele samfunnet vårt må møte, og takle. Dersom vi snevrer inn perspektivet noe, ser jeg også noen store utfordringer innenfor kristenheten generelt og vår bevegelse spesielt. Den første utfordringen handler om identitet.

Identitet og konfesjon

Den oppvoksende generasjon er i dag ikke så opptatt av kirkesamfunn og konfesjonsgrenser. Mange vet knapt nok forskjell på Den Norske Kirke og de tradisjonelle karismatiske frikirker sin teologi. Enda mindre forskjellen på for eksempel pinsevenner og frie venner. (nå er det kanskje ikke de store forskjellene lenger…)

Når unge mennesker flytter fra sin hjembygd og hjemme menighet til storbyer i dag, ser de ikke etter en menighet fra det samme kirkesamfunn som de opprinnelig kommer fra, men de ser etter en menighet hvor de finner unge mennesker som elsker Jesus. Dette er i utgangspunktet et positivt tegn, samtidig som det gir utfordringer. Slik jeg ser det er det viktig at de unge mennesker har med seg en balast av identitet. De må vite hvem de er, hvor de kommer fra og hva de tilhører. Dersom de har dette med seg kan de også stå rak og sterk i møte med annerledes tenkende og bygge nettverk uten å forkaste forankringen.

I mitt møte med ungdommen ønsker jeg å være med å bygge denne identiteten, og gjøre de unge mennesker stolte og trygge på den sammenheng de kommer fra.

Misjonsiver

Den andre utfordringen vi som bevegelse møter handler om forståelse for misjon. Selv om andre kirkelige organisasjoner opplever at unge mennesker nærmest står i kø for å vie sitt liv til misjon, opplever vi en nedgang i misjonsiver innen DFEF.  I og med at troen kommer av forkynnelsen ønsker jeg i møte med barn og unge å løfte frem misjon som en viktig grunnpilar i kristen tankegang og forståelse. Ikke nødvendigvis en misjonstanke i tradisjonell forstand, men misjon som en livsstil. Noe vi alle kan ta del i uavhengig av alder, sivil status og geografisk bosted.

Familiemøter

Dersom det er hensiktsmessig og aktuelt ser jeg for meg at en besøksuke av meg avslutter med et familiemøte på søndagen hvor misjon står i fokus.

Jeg planlegger å sette av ca. 10 langhelger i året til å besøke menigheter. Ved et besøk av meg som misjons- og hjemmesekretær vil menigheten ha de samme økonomiske utlegge som når de inviterer andre forkynnere, men honoraret sendes misjons- og hjemmekontoret som en gave. Likeledes dekkes reiseutgifter av menigheten etter statens regulativer.

Jeg gleder meg til å komme rundt å møte frie venne rover det ganske land og ser frem til å få invitasjoner. Kontakt meg på epost olsen@dfef.no eller pr. mob. 995 94 764.Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif