Johannes Amritzer

Forvandlet av Jesus for å tjene

Johannes Amritzer er en av tre inviterte gjestetalere under Forkynner- og lederkonferansen på Klippen Vedavågen, 16. – 18. februar 2011.

Ved Leif Frode Svendsen
Oppdatert: (14.11.2011)


Johannes Amritzer liker å kalle seg ”presten for de som ikke går i kirken”. For han er det viktig å møte mennesker som ikke er så vandt med kristne og menigheter. Han reiser over hele verden med en gave til å formidle evangeliet på en måte som er relevant for mennesker i 2011. Det er ikke snakk om at han forkynner en ”lightversjon” av evangeliet, for han ber for syke og har stor på Guds kraft.

Han er grunnlegger og pastor for den stadig voksende SOS Church Stockholm, lærer ved SOS Misjonsbibelskolen, SOS Lederskolen, men har foruten sitt lokale engasjement cirka 250 reisedøgn i året.

- Jeg taler til mennesker fra ulike verdensdeler, kulturer og menigheter. Mennesker er ulike, noe som gjør en avhengig av  Den Hellige Ånd for å nå hjertene til den enkelte. For meg er det viktig, til tross for et høyt arbeidstempo, å engasjere seg i menneskers liv. Du kan si at lite søvnbehov er en bra hjelp til et presset arbeidsskjema, sier Amritzer.

Tøff barndom

Mens hans mor er svensk, var faren fra Østerrike. Sine første år levde han i farens hjemland, før han tre år gammel flyttet til Sverige.

- Hjemmet mitt var preget av narkotika og alkoholmisbruk. Og kort tid at vi kom til Sverige ble mine foreldre skilt. Siden flyttet vi mye, og jeg har bodd på 21 forskjellige adresser i Sverige. Men til slutt ble jeg boende med fin far, som er kristen i dag – og forretningsmann. Min mor ble frelst tre år etter at jeg møtte Jesus.

Selv ble Johannes en kristen 16 år gammel.

- I tenårene skjedde det noe som snudde familien min, og livet mitt helt opp/ned. Min bror ble herlig frelst. Han kom hjem, beende i tunger, mens jeg kom hjem full, angrende over alt det dumme jeg hadde gjort og var deprimert. Faktisk hadde jeg flere ganger prøvd å ta selvmord. Til slutt ble jeg med på et ungdomsmøte i en lokal menighet. Her ble jeg forundret over renheten som preget folkene og jeg følte jeg skitten. Midt i blant disse folkene spurte en venn av meg om han kunne be for meg. Han la hendene på meg, ba i tunger og Den Hellige Ånd kom over meg. Den kvelden overgav jeg livet mitt til Jesus. Hver gang jeg sa navnet ”Jesus” var det som om engler tømte bøtter med varmt vann over meg. Det var herlig og befriende! Siden den kvelden har jeg og Jesus hatt et kjærlighetsforhold – og jeg kan si: Jeg elsker Jesus.

Ble satt over større ting

Etter å ha gått på bibelskole i ett år, begynte han å forkynne Guds ord i 1991. Kort tid etter ble han evangelist innen Teen Challenge og forkynte ute på gatene.

- Folk ble frelst alle steder og i 1992 begynte jeg å tale på fulltid. I 1994 giftet jeg meg med min beste venn, Maria, og sammen startet vi Mission International i 1996. Over en kort periode opplevde vi at mer enn 7000 svenske ble frelst og døpt i Den Hellige Ånd i Sverige.

Siden har Johannes virket for Jesus over hele verden, og fått se Gud åpenbare sin herlighet.

- Vi kunne aldri ha drømt om hva Gud hadde forberedt for oss. Ved Guds nåde og Den Hellige Ånds hjelp har vi arrangert over 60 ”Tegn og under” konferanser, inkludert i Europa. Vi har besøkt 55 nasjoner, etablert fire misjonsbaser og sendt ut mer enn 140 misjonærer. Vårt mål er å sende ut 500 misjonærer ut på feltet. Rundt 500 menigheter har blitt plantet som et direkte resultat av festivalene og pastorseminarer. Våre arbeidere ute på feltet har i sannhet gjort en utrolig innsats. Gjennom bibelskolen i Stockholm har vi trent misjonærer og menighetsplantere år etter år.

Nyplantet menighet

For to år siden plantet de en ny menighet i Stockholm, og har i dag har nær 480 mennesker gjort dette til sitt åndelige hjem.

- Gud har gitt oss en stor byrde for de unådde i våre hjerter. Og vi ønsker å gjøre alt som er mulig for å nå ut til store grupper av muslimer, hinduer og anamister med verdens beste budskap. Jesus elsker, frelser, helbreder, utfrir og gjenoppretter!

I dag har Johannes sin base i Tullinge, noen mil utenfor Stockholm. Her bor han sammen med sin kone Maria og barna Alicia og Adam.

Vi gleder oss over at Johannes Amritzer har takket ja til å delta som en av to gjestetalere under årets Forkynner- og lederkonferanse. Ikke minst er det spennende å lytte til en forkynner som lever i vekkelse – og jevnlig opplever å se tegn og under.
Foto: www.missionsos.orgPrint artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif