Med aktuell bok om islam

Etter mange års studium har forstander Gordon Tobiassen (58) gitt ut boken: "Islam viser ansikt". 


Ved Boe Johannes Hermansen
Oppdatert: (25.8.2011)


MAKT: Gordon Tobiassen påpeker i sin bok at islam som religion representerer en av de store, muligens den største forførende makt i verden. FOTO: BOE JOHANNES HERMANSEN

- Jeg tror islam som religion representerer en av de store, muligens den største forførende makt i verden. Koranen lærer at Allah hadde ingen sønn, men tre døtre. Her er det store skille, Bibelen lærer at Gud sendte sin enbårne sønn som redningsmann og frelser til vår jord, sier Tobiassen, som er forstander i Kristi menighet i Fredrikstad.

 

Han påpeker at det ikke er muslimene, men islam som religion det settes fokus på i boka.

 

- Det er vår oppgave å møte muslimene med Jesu hjertelag og kjærlighet.

 

Frukter av islam

 

Tobiassen har studert islam i omlag 20 år og mener uvitenheten er stor, også blant politikere og i media.

 

- Den kamp som raser i Midt-Østen er først og fremst en åndskamp mellom Jesus Kristus og islams Allah. Som en av de største verdensreligionene representerer islam en åndsmakt som er inspirert av mørkets krefter. Det er viktig å se på fruktene av denne religionen, fremholder Tobiassen.

 

- Hvilke frukter er det islam representerer?

 

- Frykt og hat er dominerende i det radikale islam. Hatet mot Israel og USA, og mot de kristne i mange land hvor islam står sterkt. Sharia-lovene strider mot menneskerettene, de er fordømmende, undertrykker og påbyr straffemetoder med drap av homofile og annerledes tenkende.

  

Et kjærlighetens møte

 

Tobiassen understreker at han er opptatt av at vi ikke skal møte muslimene med hat eller avvisning, men med Jesu hjertelag og kjærlighet.

 

- Hovedtyngden av muslimene er vennligsinnede og veldig hyggelig mennesker. Inviter de gjerne hjem. Det er viktig å bygge relasjoner. Mange av dem har lite kontakt med nordmenn, flere er arbeidsledige og har ulike sosiale problemer, tilføyer Tobiassen.

 

- Et av de største problemene her i landet er mangel på integrering av innvandrere, inkludert muslimene. Vi er blitt noen store egoister og bryr oss mindre og mindre. Livets lykke er å bry seg, påpeker Tobiassen, som også utfordrer menigheter til bedre å inkludere innvandrere.

Kristi menighet er et eksempel på at det er mulig å gjøre noe.

 

- Vi har ti forskjellige nasjonaliteter i menigheten, med faste samlinger for folk fra Etiopia, Sudan og Eritrea. Men vi skulle gjerne nådd enda lenger, tilføyer han.

 

Anbefaler ikke brenning

 

- Hvordan vil du kommentere brenningen av Koranen som den amerikanske pastoren foretok for en tid siden, og som fikk dramatiske følger?

 

- Det er ikke veien å gå, en slik handling skaper bare større avstand og hat. Resultatet blir mot-provokasjoner. Vi liker ikke når bibler brennes, vi skal vise hverandre respekt. 

Tobiassen forteller at i de fleste muslimske land har det kristne budskap svært trange kår. Det er ofte med livet som innsats at mennesker velger å følge Jesus. Det er en sterk opplevelse å møte slike mennesker. Jeg tar frem flere eksempler på slike personer i boken, forteller Tobiassen. Han har vært forkynner og forstander i over 40 år innen De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge, og har også utgitt en rekke bøker. 

 

 

 

 
Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif