Nord Norge stevnet 2011

Venner fra øst og vest og nord og sør i Finnmark og Troms hadde tatt veien til Soppero denne helgen. De lengst reisende hadde kjørt i nærmere 600 km. 

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (16.8.2011)Sopperogården i Øvre Soppero var igjen stedet hvor frie venner fra hele finnmark satte stevne i helgen 12.-14.august. Øvre Soppero ligger i Kiruna i Nord Sverige.  Venner fra øst og vest og nord og sør i Finnmark og Troms hadde tatt veien til Soppero denne helgen. De lengst reisende hadde kjørt i nærmere 600 km.

DFEF har 6 menigheter i Finnmark og 3 menigheter/vennegrupper i Troms.  De fleste menigheter i Finnmark var representert på stevnet. Det er godt for våre venner i nord og møtes på denne måten, da flere av menighetene består av en håndfull mennesker eller færre. Det å komme sammen i et større fellesskap er derfor noe man vet å sette pris på.

Til årets stevne hadde Nord-Norge komiteen invitert Geir Standal som stevnets hovedtaler. Temaet for stevnet var: “Ledet av Gud.” Geir tok utgangspunkt i Ord.. 29:18: Uten åpenbaring kommer folket på villspor. Med dette som utgangspunkt talte han over hvorledes Abraham var ledet av Gud, og at Gud valgte å åpenbare sin plan for Abraham fordi han var Hans venn. Han viste hvordan vennskapet mellom Gud og Abraham gjorde at Gud ikke ville holde skjult for sin venn det han hadde i fore å gjøre.

På lørdag ettermiddag var det misjonsmøte. Her delte misjons- og hjemmesekretær Bjørn S. Olsen om hvordan DFEF tenker misjon i fremtiden. Han viste også frem de nye nettsidene til DFEF og informerte om hvorledes disse sidene vil være en kommunikasjonsplattform mellom misjonærene og misjonsvennen i Norge. Etter dette innlegget informerte Geir Standal om det arbeidet han og hans kone Eva driver i Recife, Brasil.

På tross av lav deltagelse fra den yngre garden, var det også i år lagt opp til egne samlinger for de yngste. Ansvarlig for disse var Eva Standal, og familien Olsen fra Halden.

I tillegg til gode møter og sosialt felleskap var det også satt av tid for forhandlinger. Arbeidet i nord ledes av et Nord-Norge utvalg som koordinerer arbeidet i Finnmark. Dette utvalget består av følgende personer: Leder: Terje Gamst.  Medlemmer: Egil Westgård, Steinar Christensen, Kirsti Veiby, Inger Eriksen. Varamedlemmer: Unn Axelsen og Toril Johnsen.

Under forhandlingsmøtet la dette utvalget frem både årsrapport og regnskap. Disse er også fremlagt for DFEF sitt landsmøte som informasjon. Regnskapet viste et underskudd på -84.500,-. Dette skyldtes at tilskuddet/innbetalinger fra de lokale menigheter i Finnmark har gått ned. Misjons- og hjemmesekretæren informerte om aktuelle ting fra sentralt hold. Tid og sted for neste års stevne ble avtalt og vil gå av stabelen 17.-19. august 2012 i Repparfjord.

Våre venner i Finnmark står, i likhet med resten av Norge, overfor store utfordringer i fremtiden. Vi trenger å be Herren om fornyelse over arbeidet i nord. Vi vil også henstille til vennen i sør å tenke på venneflokkene  i øvre del av Norge, både i bønn, men også gjennom økonomiske gaver. Ønsker du å oppmuntre vennen i nord med en gave kan du gi denne på kontonr.: 4960.10.05858             
Kasserer:            Inger Eriksen
Adresse:             Postboks 265
9751  Honningsvåg
Last ned gruppebildet i full oppløsning her: IMG_7695.JPG IMG_7693.JPGPrint artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif