Sommerstevnet 2011:

Forhandlingsmøtene i gang

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge arrangerer 5. - 10. juli sitt Sommerstevne på Karmøy. Tirsdag kveld startet det hele med forhandlingsmøter. Disse forhandlingene foregikk i en positiv tone med over 100 delegater fra mange av menighetene i bevegelsen. 

Ved Leif Frode Svendsen
Oppdatert: (05.7.2011)


Her blir det gjort forbønn for Terje Gamst, som leder Nord Norges Utvalget. Reidar Gamst (til venstre) og Bjørn S. Olsen er med i forbønn.
Under selve forhandlingsmøtene blir saker som angår fellesskapet i DFEF tatt opp. Første kvelden slapp ordstyrerne Kjell Olhdeick (pastor Salem Mjøndalen) og Haldor Aasebø (eldstebror Betel Volda) til Misjons- og hjemmesekretær Bjørn S. Olsen, som hadde en grundig presentasjon av en rapport om fellesarbeidet. 

DFEF har et eget Misjons- og hjemmeutvalg som administrerer og leder fellessarbeidet, og gjør en viktig oppgave i bevegelsen. I 2010 behandlet utvalget 66 saker, mange av dem tunge saker. Spesielt innen misjonen har det vært flere tunge tak, men ting tyder på utvalget fremover kan arbeide med mer positive saker. 

Misjons- og hjemmeutvalget sitt regnskap dette året viste et flott overskudd på 232 539 kroner. 

Mens MHU kunne vise til positive tall, gikk dessverre Det Gode Budskap med 178 000 kroner i underskudd. Misjons- og hjemmesekretær Olsen oppfordret menighetene til å støtte bladet med en ekstra gave, og ikke minst få opp engasjementet for å skaffe flere abonnementer. Hans synspunkter ble blant annet forsterket av pastor Gordon Tobiassen, Kristi Menighet Fredrikstad, som pekte på at menighetene må våkne opp og få opp engasjementet for bladet. 

Ellers ble budsjettet til MHU, som satset på et resultat som gikk cirka i balanse godkjent. Mot to stemmer ble det også besluttet nye økonomiske bidrag til fellesarbeidet. Her var det ventet litt debatt, men de nye bidragene ble godkjent mot to stemmer. De lyder: 5 prosent av alle misjonskvitteringer blir gitt til fellesarbeidet, 10 prosent av testamentariske gaver (knyttet opp mot hjelp som gis i slike saker fra Misjons- og hjemmekontoret), 20 prosent av inntektene fra misjonskalenderen og en henstilling om et tilskudd fra menighetene på 350 kroner per menighetstilhørig. 

I slutten av møtet ble arbeidet i Finnmark og Troms løftet spesielt fram. Her har DFEF ni mindre menigheter. Det ble gjort forbønn for arbeidet og det kom fra et flott tungebudskap med tydning som var en oppmuntring over menighetene i nord. 

For første gang hadde DFEF en delegatordning til landsmøtet, og det virker som menighetene har tatt godt i mot denne ordningen, for det var veldig godt fremmøte allerede første kvelden. 
Print artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif