Sang englene julenatten?

Tanken om et englekor som sang lovsanger til Gud, har blitt svært vanlig i vår kultur. Men står det virkelig i Bibelen at englene sang den natten Jesus ble født?

Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (14.12.2017)


Var det gjennom sang englene forkynte Jesu komme den første julen?

Mange menigheter skildrer i sine årlige juleprogrammer, engleskaren som synger lovprisning til Gud. Vi siterer det fra Bibelen, vi leser dikt og lager julesketsjer. Selv Charles Spurgeon, den berømte predikanten fra det nittende århundre, fortalte veltalende om englenes sang:

Legg merke til hvor godt de fortalte historien. Ikke med en stammende tunge som forteller en historie der han selv ingen interesse har, men med fryd og glede som bare engler kan fremvise. De sang historien ut, for de kunne ikke holde opp å fortelle det i tung prosa. De sang, «Ære være Gud i det høye, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag.» Jeg tror de sang det med glede i øynene, med kjærlighetens brann i sine hjerter og med en slik begeistring at man kunne tro den gode nyheten var til dem selv.

Men står det virkelig i Bibelen at englene sang den kvelden? Avsnittet finner vi i Lukasevangeliet. Den natten Jesus ble født, viste en engel seg for noen gjetere som holdt vakt over sauene sine. Etter grunnteksten står det:

Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» (Luk 2,10-14).

Det greske ordet som er oversatt som «lovpriste» er αινουντων (ainountōn) fra roten αινεω (aineō). Vanligvis betyr det «å snakke positivt om en person, en ting eller en hendelse.» I Det nye testamente er det brukt for å uttrykke en lovprisning til Gud gjennom tale, salme eller bønn.  Lovprisningen kan komme fra enkeltpersoner (Luk 2,20; Apg 3,8), disiplene (Luk 19,37 ), befolkningen (Apg 2,47; Åp 19,5) eller englene (Luk 2,13).

Legg merke til at en av referansene over er fra Lukas 2,20. Dette skjedde kort tid etter englenes kunngjøring til hyrdene. Lukas skriver at da hyrdene vendte tilbake etter å ha sett den nyfødte Jesus, lovet og priste de Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.

Det er en sterk sammenheng i Skriften mellom sang og lovprisning. Salmene oppfordrer ofte de troende til å synge sin pris til Gud. For eksempel står det i Salme 47,6-7: Syng for Gud, ja, syng og spill, syng og spill for vår konge! For Gud er konge over hele jorden. Syng en sang som gjør vis!

Også Jakob oppmuntret de troende til å synge lovsanger til Gud (Jak 5,13).

Mange har derfor blitt ledet til å tro at å lovprise alltid innebærer å synge. Selv om lovprisning og sang er nært knyttet sammen, er pris ikke begrenset til sang. En person kan prise Gud på mange måter, som å be, forkynne, eller rope (Esra 3,11).

Ordet som blir oversatt med «sang» i Lukas 2,13 er λεγοντων (legontōn) fra roten λεγω (lego). Dette er et helt vanlig ord i Skriften og betyr «å snakke, eller snakke med tydelig fokus på innholdet i det som blir sagt.»

Av det kan vi forstå at en engel kunngjorde nyheten om Kristi fødsel til hyrdene. Denne engelen slo seg da sammen med andre engler som lovpriste Gud og sa: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!»

Ideen om at englene sang den natten Jesus ble født, har blitt så vanlig at mange er overrasket over å høre at Bibelen ikke er helt tydelig på dette. Eksemplet gir en god anledning til å diskutere tradisjoner.

Samtidig ønsker vi ikke å gå for langt den andre veien. Bare fordi Bibelen ikke tydelig sier at de sang, betyr det ikke nødvendigvis at de ikke gjorde det. Noen hevder til og med at engler ikke synger eller ikke kan synge i det hele tatt. Men de som påstår dette, bør lese Job 38,7 og andre vers som støtter tanken om at engler kan og har sunget. Videre er det ingen bibelsk eller logisk grunn til at de ikke skulle kunne synge. Engler er svært intelligente vesener som er i stand til å snakke. Hvorfor skulle de ikke klare å sette ordene i en sang, særlig siden andre vesener i himmelen tydeligvis kan synge? (Åp 5,9-14).

Hensikten med denne  artikkelen er å se nøye på hva Bibelen lærer. Altfor ofte har tradisjoner vært grunnlaget for vår tenkning, og vi kan ende opp med å tro ting som ikke finnes i Skriften. Vi har hørt og sunget om at englene sang på julekvelden så ofte, at mange ikke legger merke til teksten.

Når vi nå avrunder denne juleartikkelen, lurer du kanskje på om englene virkelig sang for gjeterne. I lys av det faktum at det er en sterk sammenheng mellom å lovprise og synge i Bibelen, og siden engler, i all sannsynlighet, er i stand til å synge, finner vi bibelsk støtte for tradisjonen med syngende engler i juleevangeliet.

Engler kan synge lovsanger til Gud hele tiden. Det kan faktisk ha vært et himmelsk kor av engler som sang glade sanger til sin skaper den natten Jesus ble født. Kanskje ikke en gang Spurgeons veltalenhet kunne måle seg med de syngende engler denne natten. Kanskje, men Bibelen er ikke helt tydelig om dette.

  alle fall når, vi tenker på Guds fantastiske gave, å gi en frelser til menneskeheten denne kvelden, bør vi forherlige og prise Gud, enten med tale eller i sang, akkurat som hyrdene gjorde den utrolige kvelden, etter at de hadde sett den nyfødte kongen.

OS – kilde: answersingenisisPrint artikkel Skriv ut artikkelen 


 

 Nettløsning og design er levert av Kréatif